Vyšlo na serveru Digiweb.cz, ..2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0509001.php3

Pyrrhovo vítězství regulátora

Český telekomunikační úřad požadoval po Telecomu vstřícný krok směrem k tzv. nahému ADSL (tj. ADSL bez hlasových služeb). Dosáhl však jen zdražení, byť menšího než u hlasových tarifů. Nyní se tváří, že je s výsledkem spokojen.

Přesně před měsícem jsem zde na Digiwebu psal o tom, čemu se říká "nahé ADSL" - tomu, když si zákazník může pořídit ADSL přípojku, ale už není nucen si k tomu přikupovat ještě další služby, o které nemusí mít zájem. Tedy hlavně hlasové služby.

Dnes je u nás situace taková, že ADSL od Českého Telecomu (ať již pořízené přímo od něj či skrze přeprodej od některého z alternativních operátorů) rozhodně moc "nahé" není. Právě naopak, je "pořádně přioděné", do drahých hlasových tarifů - pokud si ho chcete pořídit, musíte současně s ADSL platit Českému Telecomu také některý z hlasových tarifů (cenových programů). A to i v případě, že o hlasové služby od Telecomu vůbec nemáte zájem.

V nedávných dnech, v souvislosti s ukončením dosavadní regulace a přechodem na nová "pravidla hry", přitom došlo k poměrně zásadním změnám v ceníku Českého Telecomu, které se týkají i ADSL. Změnil se totiž i nejlacinější tarif, který je možné "podložit pod ADSL" (tj. který je nutný k tomu, aby si zákazník vůbec mohl pořídit ADSL). Až do 11.5.2005 přišel takovýto nejlacinější tarif na 329 Kč (byl to tarif Telefon Expres Standard), zatímco od 11.5.2006 již přijde nejlacinější "podložka pod ADSL" na 355,81 Kč (jde o tarif Telefon Expres Mini), vše včetně DPH.

Rozdíl je 26,81 Kč, a je kladný. Jde tedy o zdražení: ten, kdo chce jenom ADSL a žádný hlas od Telecomu, nově zaplatí každý měsíc o 26,81 Kč více. Pokud bychom se vrátili zpět k "oděvní terminologii", pak by to znamenalo, že naše ADSL nejen že neodložilo část ze svých svršků, ale naopak se ještě více přiodělo.

Jak to hodnotí regulátor?

A teď se podívejme, jak tyto změny hodnotí sám regulátor. Ten se sice dříve (ještě za předsedy Stádníka) k takovýmto změnám veřejně nevyjadřoval, ale nyní považoval za vhodné k nim vydat tiskovou zprávu s vlastním hodnocením. To je určitě velké plus, které si dovolím velmi ocenit. Už mnohem menší sympatie ale mám k samotnému obsahu tohoto hodnocení. Proč?

Ocitujme si nejprve relevantní pasáž, která se vztahuje k ADSL:

Oznámené tarify dále respektují požadavek ČTÚ, aby uživatelé, kteří chtějí využívat pouze ADSL, nemuseli platit plnou měsíční cenu za připojení v případě, že nechtějí využívat hlasové služby.

Znamená to tedy, že regulátor vznesl nějaký konkrétní požadavek na Český Telecom, směrem k "nahému ADSL"? Nejspíše ano, takto jeho vyjádření vyznívá. A co přesně bylo předmětem tohoto požadavku? Aby uživatelé neplatili "plnou měsíční cenu za připojení"? O jakém připojení zde regulátor mluví? Má snad na mysli samotné připojení k Internetu, tj. už ADSL? Nemělo by se spíše jednat o měsíční paušál za hlasové služby, kterému regulátor formálně (v analýze relevantního trhu č. 1) říká "přístup k veřejné telefonní síti v pevné místě"?

Nechme ale slovíčkaření: dovolím si předpokládat, že regulátor měl na mysli právě plný měsíční paušál za hlasové služby. Přesněji: společnou část všech cenových programů Českého Telecomu, která představuje základní cenu "za používání pevné linky" (a ke které si jednotlivé cenové programy přidávají své tarifní balíčky). Tato základní cena představuje celý cenový program Telefon Standard, a třeba tarif Telefon Volno si k ní přidává tarifní balíček s neomezeným počtem hovorů do 30 minut v době mimo špičku (za 80 Kč).

Požadavek regulátora tedy nejspíše zněl tak, aby ten, kdo chce jen ADSL a nikoli hlas, mohl platit méně, než je tato základní cena "za používání pevné linky". A takovýto požadavek skutečně splněn byl: ona základní cena "za používání pevné linky" od 11.5.2005 činí 403,41 Kč, zatímco nejlacinější "podložka pod ADSL" nově přijde na výše uvedených 355,81 Kč.

Maximum možného?

Je tedy na čase zatleskat regulátorovi za to, že uživatelům, kteří nechtějí žádný hlas, ušetřil 47,60 Kč měsíčně (jako rozdíl mezi 403,41 Kč a 355,81 Kč)? Než tak učiníme, uvědomme si, jak to bylo dosud (až do 11.5.2006): takovýto uživatel platil jen 329 Kč! Takže regulátor vlastně dosáhl pouze nižšího zdražení!!! Nikoli o plných 74,41 Kč, o kolik vzrostla základní cena "za používání pevné linky" (z 329 Kč na 403,41 Kč), ale pouze o 26,81 Kč, o kolik zdražila nejlacinější "podložka pod ADSL".

Regulátor sám si tento svůj počin pochválil, viz citovaný úryvek z jeho A. Co ale z pohledu samotných uživatelů, kteří nyní mají tak jako tak platit více? Bylo zdražení, které i oni od 11.5.2006 pocítí, skutečně nutné?

Zde už je odpověď složitější, protože příslušné nákladové kalkulace zná jen Český Telecom a regulátor - a ani jeden je pochopitelně nezveřejňuje. Takže si musíme pomoci nějak jinak, nepřímo. Třeba tím, co jsem zmiňoval již v předchozím článku: že "nahé ADSL" u nás vlastně už máme delší dobu, a to u služeb na bázi unbundlingu (zpřístupnění místní smyčky). Zde už "nahé ADSL" nabízí například VOLNÝ a (bývalá) Nextra, s tím že oba si účtují shodně velký "příplatek za službu ADSL bez paušálu za telefonní linku", a to ve výši 292 Kč včetně DPH (viz zde a zde).

Fakticky je tento příplatek ve výši 292 Kč ekvivalentem toho, co je u Telecomu nejlacinější "podložkou pod ADSL" v ceně 355,81 Kč. A je úplně jedno, jestli tomu Telecom i regulátor říkají "cenový program Telefon Expres Mini", nebo jakkoli jinak. Pro zájemce o "nahé ADSL" je to zkrátka náklad navíc (příplatek), který musí platit za to, aby si mohl koupit a používat to, o co má zájem, tj. ADSL. Asi se musíme smířit s tím, že tento příplatek nebude nikdy nulový, ať již bude účtován samostatně, nebo zahrnut do ceny "nahého ADSL". To proto, že vlastník místní smyčky s ní má určité náklady, které nejsou hrazeny z ceny "oblečeného" ADSL (a tyto náklady má i v případě, když se přes místní smyčku netelefonuje). Otázkou je spíše to, jak má být tento příplatek velký.

A teď: když přes unbundling, kde do hry vstupuje ještě jeden další operátor, s dalšími náklady, může být tento příplatek 292 Kč měsíčně, proč bez unbundlingu musí být o tolik dražší (355,81 Kč)? Už tato cenová disproporce hodně napovídá o tom, čeho regulátor dosáhl, či spíše nedosáhl.

Nebo jiný argument, který nakonec vyzní stejně: regulátor sám podrobně zkoumal, v rámci analýzy relevantního trhu č. 1, zda měsíční paušály Českého Telecomu (za hlasové služby) pokrývají jeho náklady. Nakonec konstatoval, že nepokrývají (a jsou křížově financovány), ale pouze u tarifu Telefon Mini. A tak Telecomu přikázal toto křížové financování do roka odstranit. U ostatních tarifů ale toto nekonstatoval, a ani Telecomu nepřikázal je měnit (zdražit).

Jenže to se vše týkalo ještě původních tarifů a měsíčních paušálů, neboli těch které si Český Telecom účtoval před 11.5.2006. No a zde základní cena "za používání pevné linky" dosahovala již zmiňovaných 329 Kč měsíčně, a byla současně i nejlacinější "podložkou pod ADSL" (v podobě tarifu Telefon Expres Standard). Takže, jinými slovy: ještě před nynějším zdražením regulátor neshledal potřebu dalšího zdražování "podložky pod ADSL". A nyní se tváří spokojeně, když Telecom tuto "podložku pod ADSL" dále zdražil? Byť méně, než hlasové tarify?

Nedosáhl nakonec náš regulátor vítězství, které je ve skutečnosti vítězstvím někoho jiného? Neměl by se znovu zamyslet nad tím, jaký je celkový výsledek? Má opravdu důvod se tvářit tak spokojeně, jak činí ve své tiskové zprávě?