Vyšlo na isdn.cz, 22.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0322002.php3

Minulý týden: DSL, Wi-Fi roaming, FAYN …

SkyNet nabízí účast v pilotním projektu DSL od Telenoru. Widenet rozšiřuje svou Wi-Fi síť a nabízí jeden z prvních Wi-Fi roamingů v ČR, přes agregátora WeRoam. FAYN upgradoval svou VOIP síť a příchozí hovory mu již fungují i přes firewally. Své odchozí hovory nyní terminuje přes síť GTS.

Minulý týden se nesl ve znamení CeBIT-u a příprav na něj, a tak dění na domácí telekomunikační a internetové scéně ustoupilo poněkud do pozadí. Přesto se odehrálo několik docela významných událostí. Na čelní místo bych zařadil následující dvě:

  • rozhodnutí regulátora o nových cenách za terminaci v mobilních sítích, z minulého čtvrtka. Podrobněji o tom píšu na Lupě - pointa je v tom, že pokles je z 3,66 Kč na 3,19 Kč za minutu, což převedeno na procenta odpovídá pouhým cca 13 procentům. Terminační poplatky za obrácený směr hovorů však za stejnou dobu (od roku 2001) klesly výrazněji, ve špičce z 66 haléřů na 40, a mimo špičku z 33 na 20 haléřů. Tedy o více jak třetinu
  • oznámení Telenoru (společnosti Telenor Networks) o spuštění pilotního projektu DSL technologií na bázi zpřístupněných místních smyček. Podrobněji se o tom psalo i zde na ISDN serveru v samostatném článku.

Na samotném oznámení Telenoru byla poněkud nejasná výzva k účasti ve zkušebním provozu. Přímými zákazníky Telenoru totiž jsou další operátoři a provideři, a jim je určen "pilotní projekt". V rámci tohoto pilotního projektu se pak mohou zapojit (do zkušebního provozu) i koncoví uživatelé DSL služeb. Měli by se ale měli hlásit přímo jednotlivým providerů, nikoli společnosti Telenor Networks (která nabízí velkoobchodní služby).

Z operátorů, kteří jsou partnery Telenoru, se formou tiskové zprávy již ozval SkyNet. Ohlásil svou účast na celém projektu Telenoru, a vyzval zájemce k účasti v pilotním projektu, resp. na zkušebním provozu.

VOIP a FAYN

Minulý týden byl na českém Internetu spuštěn další informační zdroj, zaměřený specificky na problematiku VOIP - server IPHONE. Jeho obsah je však zatím minimální.

Pro zájemce o praktické využití VOIP by mohlo být zajímavější zprávou něco jiného: provedený upgrade sítě FAYN, který vyřešil mnohé technické problémy této sítě. Jaké?

Služba FAYN, fungující na bázi H.323, nabízí své služby již delší dobu - ale dlouho nenabízela možnost příchozích hovorů. Slibovala je již na loňském Invexu, ale reálná dostupnost se objevila až v letošním roce, docela nedávno. Navíc nikoli s čísly, které FAYN získal od ČTÚ pro sebe a své zákazníky, ale s čísly která patří do číselného rozsahu společnosti GTS. Ta se také stala novým "terminačním partnerem" FAYN-u, neboli operátorem, který zakončuje odchozí hovory - ty vedou od volajícího nejprve po Internetu, a teprve poté "přestupují" přes příslušné brány do telefonní sítě GTS, která zajišťuje jejich další vedení až k volanému (tzv. terminaci). V případě příchozích hovorů je tomu analogicky, byť v obráceném gardu: volající volá číslo, které patří společnosti GTS (a tedy platí takový tarif, jako kdyby volal kterémukoli jinému účastníkovi ze sítě GTS). Síť GTS však příchozí hovor předává do sítě FAYN, která se postará o jeho terminaci (již po Internetu).

Problém byl v tom, že i po spuštění příchozích hovorů tato možnost mnoha uživatelům nefungovala. Většinu technických problémů se ale snad již podařilo odstranit upgradem sítě FAYN, který proběhl právě minulé úterý.

Z vlastní zkušenosti mohou potvrdit, že příchozí hovory nyní fungují i za (dvojitým) domácím firewallem, a to bez jakéhokoli speciálního nastavení (přičemž dříve nepomáhalo ani žádné laborování s doporučeným nastavováním průchodnosti portů). Také reakce dalších uživatelů v diskusních fórech potvrzují výrazné zlepšení, byť určité drobné výpadky stále přetrvávají. Uživatelé však musí přejít na novější verzi svých VOIP klientů - musí si nainstalovat Fayn PC Phone nejméně verzi 2.0.

Zajímavou předností služby FAYN je to, že všechny odchozí hovory účtuje po sekundách již od začátku. Bude-li po provedeném upgradu fungovat dostatečně spolehlivě, mohla by se pro uživatele s dobrou konektivitou stát zajímavou náhradou klasické pevné linky. Velmi by jí ale prospěla ještě možnost přenesení čísla - tak aby si uživatel mohl odhlásit svou stávající pevnou linku, ale mohl si ponechat své dosavadní číslo. GTS takovouto službu zajistit umí, FAYN to však v nabídce dosud nemá.

WideNet a Wi-Fi Roaming

Minulý týden představila novinářům své budoucí plány společnost Widenet. Ta patří mezi tzv. "WISP" (Wi-Fi ISP), a na její prezentaci mne zaujala především jedna z prvních možností Wi-Fi roamingu v ČR.

Problematika roamingu v sítích Wi-Fi je obecně dosud "v plenkách", a stále se hledají nejvhodnější možnosti, jak vše realizovat. Nejsnazší to asi mají nadnárodní mobilní operátoři, kteří jednak dokáží spolehlivě "identifikovat a autentizovat" svého zákazníka, a navíc si jej mohou předávat mezi svými pobočkami. Toho využívá například T-Mobile, který již nabízí Wi-Fi roaming přes své vlastní hotspoty v různých zemích.

Obrovskou výhodou mobilních operátorů je to, že mají své zákazníky "podchycené" a vybavené SIM kartami, které obsahují potřebné identifikační údaje (resp. odkazy do databáze, kde tyto údaje jsou k dispozici). Toho pak mohou využít operátoři sami, k tomu aby zákazníka identifikovali (určili o koho jde) a autentizovali (ověřili, že je skutečně tím, za koho se vydává).

Jedna z možností, jak realizovat Wi-Fi roaming, je tedy ta, že se využije právě takováto možnost identifikace a autentizace uživatele skrze jeho SIM kartu a údaje, obsažené v databázi konkrétního mobilního operátora, a dále existence "billingových mechanismů", které má mobilní operátor k dispozici. Alternativou je pak identifikace pomocí běžného jména a hesla, a účtování jiným způsobem než přes mobilního operátora.

V praxi přitom obvykle vstupuje do hry další subjekt, který funguje jako prostředník mezi jednotlivými WISP. Služba, kterou jim poskytuje, spočívá právě v identifikaci a autentizaci zákazníka pro potřeby roamingu mezi WISP (ať již skrze SIM karty, nebo přes jména a hesla, event. jinak), a ve zprostředkování billingu. Tedy k tomu, aby "hostitelský" WISP, jehož síť navštíví (roamující) zákazník jiného WISP, věděl o koho jde, a co a jak má podniknout, aby mu správně naúčtoval za poskytnuté služby. Z pohledu koncového zákazníka jde zase o to, aby se vůbec mohl připojit i v jiných Wi-Fi sítích, aby se všude mohl přihlašovat jednotným způsobem, a také aby dostával jeden účet.

Pro takovéto prostředníky se již vžilo označení "agregátor" (resp. Wi-Fi Roaming Aggregator), a společnost Widenet již uzavřela smlouvu s jedním takovýmto subjektem - společností WeRoam. Výsledkem je ale prozatím pouze jednosměrný roaming - zákazníci jiných ISP mohou "roamovat" v síti Widenetu, ale opačně zatím ještě ne. I když i na tom se již pracuje.