Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 47/96, 19. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a647k140.php3

Další elektronické časopisy

V dnešních Toulkách si ukážeme několik dalších příkladů toho, jak mohou vypadat elektronické časopisy, šířené prostřednictvím Internetu. Od „metačasopisu", který pouze přebírá zpravodajství z jiných zdrojů a shromažďuje odkazy na konkrétní zdroje informací, přes další „noviny jednoho člověka", až po časopis, šířený primárně na discích CD-ROM, spolu s herním časopisem.

První z on-line titulů, které dnes navštívíme, začal vycházet před relativně nedávnou dobou, a to v rámci oblíbeného katalogu jménem Seznam. Jeho jméno je zřejmě určitou metaforou názvu známé MF DNES, protože se jmenuje „Seznam DNES" (a nápadně podobné je i použité písmo). Jinak je ale „Seznam DNES" velmi specifickým titulem, který bych označil nejspíše jako „metačasopis", či „metanoviny". To proto, že Seznam Dnes nepřináší žádný vlastní obsah, resp. vlastní články, reportáže, fejetony apod. Jeho filosofie je poněkud jiná, a odpovídá celkovému duchu samotného seznamu jménem Seznam - ten také obsahuje pouze odkazy na jinde existující zdroje, a jeho „přidanou hodnotou" je především utříděnost těchto odkazů (doplněná o možnost automatického vyhledávání). Stejně tak je i Seznam DNES ve své podstatě souborem odkazů na různé informační zdroje, které pak poskytují skutečný informační obsah.

O obsahové náplni Seznamu Dnes si můžete učinit představu podle dnešního prvního obrázku [GIF1, URL1], kde je na levé straně uveden seznam „rubrik": zpravodajství čerpá především z Českých novin, které připravuje ČTK (viz minulé Toulky). Další rubrikou jsou aktuální Devizové kurzy (všech našich čtyřech nejvýznamnějších bank), a pak burzovní zpravodajství (s názvem „burza a RMS"). Následuje rubrika s počasím, a nechybí ani humorná rubrika s vtipem týdne.

Rubrika „Zpravodajství" ve skutečnosti obsahuje pouze aktuální „titulky" (headlines) nejdůležitějších událostí z Českých novin, a to ze všech jeho hlavních rubrik (aktuality, z domova, ze zahraničí, ekonomika a sport). Ve skutečnosti jsou to ale pouze hypertextové odkazy na příslušné partie Českých novin. Kromě toho jsou v levém červeném pruhu uvedeny i odkazy na on-line verze tištěných novinových titulů, jako MF Dnes, Svobodné Slovo, i čistě on-line titulů (mj. Neviditelný pes). Vše je přitom myšleno především jako určité „rozcestí" pro potenciálního čtenáře, který může již zde rychle „překouknout" nejdůležitější aktuality, a v případě hlubšího zájmu se po příslušných odkazech může vydat dál, za jejich plným zněním.

Podobně je na tom i rubrika o počasí, kterou na dnešním druhém obrázku [GIF2]. Také zde se můžete rychle zorientovat v tom, jaká je předpověď, a v případě zájmu se můžete vydat například za satelitními snímky či jinými zdroji meteorologických informací. Další rubrikou je burzovní zpravodajství, které vidíte na třetím obrázku [GIF3]. Také zde se jedná ve své podstatě jen o odkazy na další zdroje - i když mají formu dotazovacích formulářů, které vám umožňují zadat váš dotaz příslušnému zdroji již ze Seznamu DNES.

Dnes bych vám ale rád ukázal i jeden další zajímavý titul, který je čistě elektronickým (internetovým) týdeníkem. Jmenuje se Globus [GIF4, URL4], vychází každý pátek ráno, a zatím jej celý píše jeden jediný člověk (pan Robert Šimek, RRSimek@hotmail.com). Globus je podobný Neviditelnému psu pana Neffa v tom, že se jednak snaží informovat o nejdůležitějších událostech života vezdejšího (viz pátý obrázek [GIF5]), a hlavně přináší i vlastní názory a komentáře k těmto událostem (viz šestý obrázek [GIF6] - jakpak asi budou fungovat ti repasovaní politici?). Rozsah ani „periodicita" Globusu se sice s Neviditelným psem srovnávat moc nedají, ale v něčem jiném je podobnost naopak dosti velká (a nejspíše tomu nebude vůbec náhodně). Také autor Globusu, pan Šimek, má zřejmě jisté literárně-autorské zázemí, a stejně jako pan Neff v oblasti sci-fi. Přesvědčila mne o tom hezká sci-fi povídka, kterou jsem na stránkách Globusu našel.

Ještě dalším příkladem on-line časopisu, který bych vám dnes rád ukázal, je časopis Kolemjdoucí (viz sedmý obrázek [GIF7, URL7]). Jeho zaměření je diametrálně odlišné od titulů typu Neviditelného psa či Globusu - nezabývá se totiž zpravodajstvím, ale spíše obecnější publicistikou a humorem - o skladbě článků si můžete učinit určitý obrázek sami, z dnešního osmého obrázku [GIF8]. O tom, jak často tento on-line časopis vychází, se mi nepodařilo mnoho zjistit. Půjde zřejmě o „příležitostník", a vzhledem k trvalejšímu charakteru jeho obsahu mu zřejmě tolik neuškodí, když je aktualizován poněkud řidčeji.

Na závěr jsem si nechal ještě jeden zajímavý titul, jménem „Pařeniště" [GIF9, URL9]. Nejde o erbovní časopis zastánců lahodných moků (či méně kultivovaných ochlastů), ale o internetovou verzi stejnojmenného elektronického časopisu, který primárně vychází na CD discích, přibalovaných k jednotlivým číslům herního časopisu Score (tedy o tzv. diskmag). Jak už tento fakt napovídá, jde o časopis zaměřený na počítačové hry a vše, co se „herního světa" týká. Kromě toho ale přináší i další zajímavé články, například o Internetu, o hardwaru a softwaru obecně, recenze filmů, knih apod.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka Seznamu DNES
  2. Rubrika s počasím
  3. Burzovní rubrika, s formulářem pro dotazování dalších zdrojů
  4. Domovská stránka týdeníku Globus
  5. Nejdůležitější zprávy v podání Globusu
  6. Tak už nám repasovali i toho Jelcina, paní Mullerová ....
  7. Domovská stránka časopisu Kolemjdoucí
  8. Obsah aktuálního Kolemjdoucího
  9. Domovská stránka diskmagu Pařeniště