Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 42/96, 15. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a642k140.php3

Počítačové časopisy na Internetu

V dnešních Toulkách se vydáme do Internetu za počítačovými časopisy - najdeme je zde prakticky všechny, a tak si spíše povšimneme toho, jak vydavatelé jednotlivých titulů přistupují ke své „internetové přítomnosti".

Na počítačové části našem „vydavatelském trhu" je v poslední době dosti velká tlačenice - působí zde celá řada subjektů, z nichž některé vydávají hned několik tištěných „počítačově orientovaných" titulů, zatímco jiné se zaměřují spíše na jeden jediný titul. Některá vydavatelství jsou přitom již dobře zavedená, zatímco jiná se teprve v nedávné době rozhodla vstoupit na trh, a ještě jiné subjekty pak již svou vydavatelskou činnost v počítačové branži ukončily (což je bohužel případ časopisu Computer Echo, který s koncem roku 1995 přestal vycházet). Podívejme se nyní, jakým způsobem jsou jednotlivé tituly na Internetu zpřístupněny. Začneme-li vydavatelstvím Vogel (jehož domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]), pak u jím vydávaného měsíčníku CHIP je dostupný obsah aktuálního čísla, plný text některých vybraných článků a nástin obsahu příštího čísla, které teprve vyjde. Poněkud jinak je tomu v případě týdeníku CHIPweek, který na své domovské stránce nabízí spíše vybrané články, uspořádané podle jejich tematického zaměření (resp. podle příslušných rubrik), a nikoli podle čísel či data zveřejnění.

Vydavatelství IDG (viz domovská stránka na druhém obrázku [GIF2, URL2]) zpřístupňuje po Internetu anotace jednotlivých čísel týdeníku Computerworld a obsah měsíčníku PC World, některé vybrané články, a dále plné znění článků věnovaných Internetu. Kromě toho pak vydavatelství IDG vydává i samostatný titul, věnovaný právě Internetu, s názvem Internet4U (čti: Internet for you, neboli Internet pro tebe či pro vás). Také tento titul (měsíčník) najdete na Internetu (viz sedmý obrázek [GIF7, URL7]), a v on-line podobě je zde dostupné prakticky celé číslo (na domovské stránce jsem však našel aktuální říjnové číslo, a pak již jen číslo z června).

Dalším vydavatelstvím, které vydává hned několik počítačových titulů, je Computer Press (jeho domovskou stránku vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3, URL3]). V případě časopisu Computer lze na Internetu nalézt obsah několika posledních čísel a některé vybrané články, například plné znění rubriky „Uvízlo v Sítích Internetu". Dosti mne ale zklamaly WWW stránky síťového časopisu Connect, které jsou hodně chudé. Našel jsem zde stručný obsah devátého čísla (jako „holý" text", s minimem HTML formátování), informace pro inzerenty, adresu redakce, a to bylo asi tak vše.

Vydavatelstvím, které teprve nedávno vstoupilo do arény počítačových komunikací a Internetu, je Panorama Publishing, se svým titulem Telnet (nebo: Tel@net?), viz dnešní čtvrtý obrázek [GIF4, URL4]. Z tohoto titulu jsou na Internetu dostupné v on-line podobě opět vybrané články, řazené do jednotlivých tematických oblastí - o výčtu těchto oblastí si můžete udělat sami představu z levého rámečku na dnešním čtvrtém obrázku. Pro příznivce Internetu jistě nebude bez zajímavosti výběr článků o Internetu, který vidíte právě na zmíněném čtvrtém obrázku.

Vlastním životem doslova kypí domovské stránky Softwarových novin [GIF5, URL5]. Ačkoli tištěné Softwarové noviny vychází jako měsíčník, jejich WWW stránky mají spíše formu aktuálního týdeníku, který seznamuje čtenáře s horkými novinkami. Kromě stálých redakčních autorů SN (mj. pana Straky, s jeho rubrikou „Z deníčku Ivana Straky", která ale již má s počítači dost málo společného) sem aktivně přispívá například i spisovatel Ondřej Neff, se zajímavou rubrikou „Dutá vrba". Dovolím si konstatovat, že v Softwarových novinách přistoupili k Internetu nejméně konvenčně ze všech ostatních redakcí a vydavatelů, a snaží se prozkoumat a využít nové možnosti, které jim on-line publicistika skýtá. V každém případě doporučuji navštívit a udělat si vlastní názor.

Dalším titulem, který se před časem objevil na našem časopiseckém nebi a je explicitně věnován Internetu, je časopis se jménem „Svět Internet". Ani on samozřejmě nechybí v přehlídce těch, které se pyšní určitou formou internetové přítomnosti (viz dnešní šestý obrázek [GIF6, URL6]). Ta je však zatím spíše skromnější, na WWW stránkách časopisu „Svět Internet" najdete jen stručný obsah jednotlivých čísel, několik málo článků v plném znění, a malý seznam zajímavých odkazů. Mimochodem, jsem sám komu název tohoto časopisu připadá poněkud nezvyklý, neřkuli gramaticky chybný? Měli autoři na mysli „Svět Internetu", či „Báječný svět jménem Internet", nebo něco ještě jiného?

V každém případě výše citované „počítačové" časopisy rozhodně nejsou vyčerpávající přehlídkou toho, co je u nás dostupné (v tištěné podobě, k čistě elektronickým časopisům se ještě dostaneme). Úplnější přehledy je třeba hledat u vyhledávacích služeb, resp. na katalozích a seznamech typu českého Seznamu - jeho relevantní část, věnovanou počítačovým časopisům, vidíte na dnešním posledním osmém obrázku [GIF8, URL8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka vydavatelství Vogel Publishing
  2. Domovská stránka vydavatelství IDG Czechoslovakia
  3. Domovská stránka vydavatelství Computer Press
  4. WWW stránky časopisu Telnet
  5. Domovská stránka Softwarových novin
  6. Časopis Svět Internet
  7. Internet4U, nebo: Internet for You?
  8. Část Seznam-u, věnovaná tuzemským počítačovým časopisům na Internetu