Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 41/96, 8. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a641k140.php3

Čtení pro zábavu i poučení

V dnešním dílu Toulek se vydáme do našeho domácího Internetu, za časopiseckými tituly „oddechového" žánru.

V Internetu je dnes možné nalézt on-line verze nejrůzněji zaměřených periodik. Nejsou to zdaleka jen tituly odborné, či tituly zaměřené na politiku, ekonomiku a další obdobné aspekty. Na Internetu najdeme například i takové tituly, které patří mezi vysloveně „oddechový" žánr, jsou zaměřené na nejširší okruh čtenářů a snaží se nabízet zábavu i poučení. Tištěné verze takovýchto titulů obvykle staví nejen na vlastním obsahu, ale i na svém grafickém provedení a kvalitě tisku. Zpřístupnění takovýchto titulů v on-line verzi na Internetu pak musí vyřešit nepříjemné dilema: má být v maximální možné míře zachován grafický image tištěného titulu, nebo mohou být učiněny určité kompromisy tak, aby se vyhovělo specifice Internetu? Rád bych vás dnes seznámil i s jedním konkrétním příkladem vyřešení tohoto dilematu.

Nejprve ale trochu obecněji: jak jsme si již uvedli dříve, možných strategií zpřístupnění tištěných titulů na Internetu je více - někdy jsou zveřejňovány jen stručné anotace, jindy plné texty některých vybraných článků, a jindy zase plné znění se vším všudy. Volba mezi těmito variantami je zřejmě závislá především na tom, jak on-line verzi chápe původní vydavatel, zda jako prostředek publicity, sloužící k nalákání potenciálních čtenářů ke koupi tištěné verze, nebo jako alternativní, ale jinak plnohodnotnou formu vydávaného titulu, šířenou třeba i zdarma. Nejinak je tomu i v případě titulů „oddechového" žánru, které v našem domácím Internetu najdeme.

Například časopis Esquire, jehož domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1], nabízí ve své on-line verzi jen vybrané články, a ty navíc řadí nikoli podle čísel, ale spíše podle rubrik, resp. podle zaměření (jejich repertoár viz spodní část prvního obrázku). Naproti tomu třeba česká verze časopisu Penthouse [GIF2, URL2] nabízí skoro všechny články, a navíc docela šikovně řeší kompromis mezi velikostí obrázků a dobou jejich přenosu: v jednotlivých článcích jsou obrázky sice obsaženy, ale jen velmi malé (jde spíše o tzv. thumbnails, zmenšeniny). Hned vedle nich se ale nachází odkazy na „větší" a „největší" verzi obrázku, takže čtenář si může sám regulovat, jak velké a podrobné obrázky chce vidět a jak dlouho je ochoten na ně čekat.

Největší koncentraci časopisů „oddechového" žánru jsem ale našel na WWW serveru společnosti Capitol. Zdejší nabídku ukazuje dnešní třetí obrázek [GIF3, URL3], a najdete v ní poměrně širokou paletu titulů: od časopisu Muscle&Fitness (viz čtvrtý obrázek [GIF4, URL4]) , pro kulturisty a lidi pečující o zdravý životní styl, až po „toulavý" časopis Exotica (ze kterého je úryvek na šestém obrázku [GIF6, URL6]). Způsob, jakým jsou zde jednotlivé tituly zpřístupňovány, mi byl velmi sympatický - domnívám se, že zde zvolili velmi rozumný kompromis mezi grafickým ztvárněním a „objemem" dat, které musí být přenášeny při čtení jednotlivých článků. Míra použití grafiky není nijak přehnaná, a celkové vyznění je právě takové, jaké já osobně považuji za optimální (ale samozřejmě si nedělám žádný monopol na správné grafické cítění).

A právě na jednom zdejším titulu (Český modelling) bych rád dokumentoval dva různé přístupy k řešení dilematu mezi grafickou stránkou a „objemem" WWW stránek. Jeden a tentýž titul, Český modelling, totiž najdete jak na serveru Capitol, tak i na Media serveru společnosti Medea. Zde provozovatelé již na úvodní stránce konstatují, že kvůli zachování grafického podání původního tištěného titulu používají tzv. PDF formát. V něm pak nabízí samostatně jednotlivé stránky konkrétních čísel, ale i tak tyto PDF soubory vychází opravdu hodně velké. Na dnešním osmém obrázku [GIF8] vidíte konkrétní příklad jednoho článku z časopisu Český modelling - jde o zobrazení PDF souboru (pocházejícího z Media serveru), o velikosti 1,6 MB. Na sedmém obrázku [GIF7, URL7] vidíte tentýž článek, ale v HTML verzi pocházející ze serveru Capitol-u, o objemu 49 KB, včetně obrázků. Rozdíl posuďte sami.


Seznam obrázků:

  1. Úvodní stránka k on-line verzi časopisu Esquire
  2. Domovská stránka české verze časopisu Penthouse
  3. Nabídka titulů na serveru společnosti Capitol
  4. Domovská stránka Muscle&Fitness
  5. Domovská stránka Magazínu 2000
  6. Ukázka článku z časopisu Exotica
  7. Ukázka článku z časopisu Český modelling (v „HTML formátu", ze serveru www.capitol.cz)
  8. Ukázka stejného článku jako na obr. 7 (v PDF formátu, ze serveru www.medea.cz)
  9. Servít je ..... . Víte proč? (ukázka z magazínu Reality Public)