Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 25/96, 11. června 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a625k140.php3

Seznamy CZ_list

V dnešním vydání navštívíme skupinu ručně udržovaných seznamů tuzemských internetových zdrojů, zastřešených společným názvem CZ_listy. O jejich historii, zázemí i plánech do budoucna vám snad budu moci říct i něco podrobnějšího, díky tomu že jsem pod těmito seznamy spolupodepsán.

Historie seznamů CZ_List se začala psát na jaře loňského roku, kdy jsem společně se svými kolegy v konzultační firmě DCIT s.r.o. začal stále naléhavěji pociťovat potřebu nějakého systematičtějšího mapování zdrojů, dostupných v našem domácím Internetu. Bylo to tedy ještě před začátkem velkého rozmachu našeho domácího Internetu, v době kdy celá jeho komerční část úpěla pod vražedným stiskem exkluzivity firmy Eurotel, a volněji dýchat mohla pouze jeho akademická část, připojená k síti CESNET. V té době existoval jediný významnější seznam tuzemských zdrojů, a to seznam pana Satrapy (přesněji: Seznam zdrojů CESNETu, udržovaný panem Pavlem Satrapou z Liberce - psali jsme si o něm v 19. dílu letošního ročníku Toulek). Tento seznam ale byl, a dodneška je organizován spíše podle technické podstaty poskytovaných služeb, a nikoli podle jejich obsahu. Hlavní motivací při vzniku seznamů CZ_list proto bylo setřídit odkazy na dostupné zdroje nikoli podle toho jak fungují, ale podle toho co nabízí. Celá myšlenka pak našla podporu mého zaměstnavatele, nezávislé konzultační firmy DCIT, která vedení CZ_listů pojala jako jednu ze svých aktivit na poli Internetu a umožnila jejich vystavování na svém firemním WWW serveru. Dnes jsou již seznamy CZ_list spíše kolektivním dílem, a zdaleka nejvíce se o ně stará kolega Josef Chomyn (chomyn@dcit.cz).

Na počátku byly seznamy CZ_list dva, a to žlutý a bílý. Jejich „barevné" označení je metaforou, která má za cíl uživateli co nejjednodušším způsobem naznačit způsob řazení obsahů jednotlivých seznamů: tak jako jsou tzv. žluté stránky (u nás Zlaté stránky) členěny podle druhu nabízených služeb, je i žlutý CZ_list členěn podle toho, co která internetová služba poskytuje. Takže budete-li třeba hledat český denní tisk dostupný po Internetu, hledejte jej ve žlutém CZ_listu pod „Novinami" (viz dnešní třetí obrázek [GIF3, URL3]). Naproti tomu bílý CZ_list je koncipován jako abecední seznam poskytovatelů služeb (přesněji jako adresář firem, protože zdaleka ne všechny musí nějaké internetové služby poskytovat). „Bílý" je tento seznam proto, že stejně jako tzv. bílé stránky (neboli jako klasický „telefonní seznam") používá běžné abecední řazení. Úryvek z bílého CZ_listu, který názorně dokumentuje „pestrost" našeho domácího Internetu, vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4].

Další CZ_listy přibývaly postupně. Třetím byl modrý CZ_list, který jsem začal sestavovat koncem loňského roku, v souvislosti s psaním článků o nabídce našich poskytovatelů Interetových služeb. Prozatím jsou na tomto seznamu „na jedné hromadě" úplně všechny subjekty, bez ohledu na druh poskytované služby (např. poskytovatel konektivity vs. vystavovatel WWW stránek) či na okruh působnosti (regionální vs. celostátní). Časem ale nejspíše bude nutné, minimálně kvůli lepší přehlednosti, přistoupit k vhodnému rozdělení modrého CZ_listu. I nadále však hodláme dodržet zásadu, že v modrém CZ_listu jsou uváděny především „ukazatele" na jednotlivé subjekty (URL na domovskou stránku a ceník, adresa pro e-mail, adresa pro listovní poštu, telefon a fax), a nikoli jejich konkrétní nabídka - například za kolik nabízí tu kterou svou službu. Pro rychlejší a snazší orientaci se však přeci jen snažíme uvádět alespoň základní orientační údaje o poskytovateli: co vlastně poskytuje (zda například jen tzv. komutované připojení, připojení pevnou linkou, vystavování WWW stránek), a jakou má konektivitu (zda má vlastní přípojku do zahraničí, zda si svou konektivitu sám kupuje od jiného poskytovatele a od kterého). Smyslem těchto informací však rozhodně není suplovat konkrétní nabídky jednotlivých poskytovatelů.

Nejnovějším přírůstkem v rodině seznamů CZ_list je tzv. duhový CZ_list. Jde o náš pokus shromáždit na jednom místě odkazy na další seznamy tuzemských zdrojů, kterých v poslední době, v souvislosti s nebývalým rozvojem našeho domácího Internetu, přibývá doslova jako hub po dešti - zatímco všeobecná informovanost o jejich existenci zůstává poněkud pozadu. Podrobnější členění duhového seznamu vidíte na sedmém obrázku [GIF7, URL7]: adresáře firem odpovídají svým řazením bílým stránkách (jako náš bílý CZ_list], adresáře služeb odpovídají žlutým stránkám (jako žlutý CZ_list), a „adresáře ostatní" snad nepotřebují komentáře. Vyhledávací stroje katalogového typu jsou takové, které nalezené zdroje klasifikují, zařazují do kategorií a z nich sestavují nabídky, kterými se uživatelé mohou sami brouzdat (jako například služby U zdroje a Seznam, které jsme si již také popisovali). Mezi vyhledávací stroje ostatní pak patří například takové vyhledávací služby, které ponechávají výsledky „na jedné hromadě", a přístup k nim je možný pouze prostřednictvím vyhledávacích dotazů - sem patří například služba Sherlock provozovaná českým Bajtem (ke které se v Toulkách také dostaneme), tuzemské služby Harvest, liberecký Čmuchal, služba ALLA apod.

Jak si můžete všimnout na dnešních obrázcích, seznamy CZ_list mají společnou domovskou stránku (viz dnešní první obrázek [GIF1, URL1]), a jsou přístupné ve třech formách: jako jedna velká stránka (vhodná například pro vytištění), ve verzi s rámečky (usnadňující navigaci, viz například třetí [GIF3, URL3] a pátý [GIF5, URL5] obrázek), a v „klasické" stránkové podobě nevyžadující podporu rámečků (jako například sedmý obrázek [GIF7, URL7]).

Seznamy CZ_list získávají svůj obsah „ručně", a nikoli nějakým automatickým sběrem informací - tj. objevit se v nich proto může jen to, o čem se buď dozvíme sami, nebo o čem nám dá vědět někdo jiný. Takže víte-li o nějakém novém a v CZ_listech dosud neuvedeném zdroji, službě či jiné „užitečnosti" české provenience, nebo něco takového dokonce sami provozujete, napište nám o tom! Konkrétní možnosti uvádí osmý obrázek [GIF8, URL8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka seznamů CZ_list
  2. Žlutý CZ_list (úvodní část, bez rámečků)
  3. Žlutý CZ_list (úryvek, ve verzi s rámečky)
  4. Bílý CZ_list (úryvek)
  5. Modrý CZ_list
  6. Příklad informací o konkrétním poskytovateli v modrém CZ_listu
  7. Duhový CZ_list
  8. Informace o možnostech aktualizace
  9. Informace od autorů