Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 26/96, 24. června 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a626k140.php3

Katalog Skynetu a Růžové stránky

V dnešním vydání Toulek bych vám rád představil dva další užitečné seznamy tuzemských zdrojů. Oba jsou v něčem podobné, ale na druhé straně se i v mnohém výrazně liší. Nejvíce asi v tom, že jeden z nich je velmi neutrální až odosobněný, zatímco druhý má naopak zajímavý osobitý „šmrnc".

První seznam, který dnes společně navštívíme, je domovem na serveru s poněkud atypickým jménem www.cz. Atypickým proto, že pod doménou nejvyšší úrovně .cz se typicky přidělují jména jednotlivým subdoménám, a nikoli přímo konkrétním počítačům, jako je tomu v tomto případě. Jelikož tedy v adrese http://www.cz „schází" jméno subdomény druhé úrovně, není také příliš zřejmé, kdo se za touto adresou skrývá - je to brněnská firma SkyNet.

Domovskou stránku seznamu zdrojů, který firma Skynet udržuje, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Všimněte si na něm jedné drobnosti - nikde není uvedeno, že jde o seznam tuzemských internetových zdrojů. Pravdou je, že drtivá většina zde uváděných odkazů se skutečně týká zdrojů domácích, ale občas mezi nimi problesknou i některé zdroje zahraniční (viz například třetí obrázek [GIF3], na kterém se mezi záplavou českých (a slovenských) titulů skromně krčí například i anglicky psané noviny Daily Telegraph a The Guardian. Poněkud nevyváženě pak působí i anglické titulky a názvy jednotlivých kategorií (např. samotné WWW Pages Catalogue) a české komentáře k odkazům na konkrétní zdroje. Že by čeština nebyla dostatečně „nóbl"?

Celý obsah katalogu je uživatelům předkládán rozdělený do 12 základních kategorií (viz první obrázek [GIF1, URL1]), které se dále člení na další pod-kategorie (příklad viz druhý obrázek [GIF2]). Dva příklady „koncových" uzlů celého nabídkového stromu, s konkrétními odkazy na jednotlivé zdroje, pak vidíte na třetím [GIF3] a čtvrtém [GIF4] obrázku. Zajímavé a užitečné je, že na každé úrovni nabídkového stromu najdete odkaz na formulář pro přidání nového odkazu do příslušné kategorie či podkategorie (viz pátý obrázek [GIF5]) - tak jako prakticky všechny katalogové seznam, počítá i tento seznam firmy SkyNet se získáváním informací od svých uživatelů.

Seznam firmy SkyNet na mne působil poněkud „šedivým" dojmem - nejen kvůli barvě svého pozadí, ale především kvůli absenci jakéhokoli „vyznání" autorů, popisu cílů které svým dílem sledují, či nějakého jiného osobitějšího projevu. To druhý seznam, který vám chci dnes ukázat, je svým rozsahem možná poněkud skromnější, ale jeho autorka mu zřejmě zcela záměrně vtiskla velmi osobitý image. Její Růžové stránky (Pink Pages) ovšem nemají vůbec nic společného s Růžovými stránkami, se kterými je možné se setkat v zahraničním Internetu (a které jsou určeny především pro homosexuální část populace). V případě českých Růžových stránek jde spíše o vyjádření určitého pohledu na svět a o jednotící leitmotiv všech stránek, které dohromady tvoří Růžové stránky.

Pokud jde o samotný obsah, Růžové stránky se zaměřují na dva okruhy zdrojů: na domácí, tematicky zaměřené WWW stránky, a na osobní WWW stránky tuzemských uživatelů Internetu. Příklad rozčlenění zajímavých WWW stránek do jednotlivých kategorií vidíte na dnešním sedmém obrázku - vedle kategorií „"Soutěže" a „Sport" zde jsou zastoupeny například kategorie „Hry a zábava", „Hudba", „Kluby", Kultura", „Příroda", „Vzdělávání" atd. Rozsah seznamu však ještě není tak velký, aby si vynutil rozdělení na několik dílčích stránek - vše je tedy (zřejmě prozatím) umístěno na jedné jediné stránce. Podobně je tomu i se seznamem odkazů na osobní WWW stránky našich uživatelů Internetu. Také ty jsou zatím „na jedné hromadě", přesněji na jedné jediné „růžové" stránce. Úryvek vidíte na dnešním osmém obrázku [GIF8].

Pokud jsem ale záměr autorky Růžových stránek pochopil správně, nejde jí zdaleka jen o jednostranné shromáždění a utřídění odkazů na zajímavé tuzemské zdroje (ať již jde o osobní stránky či stránky tématicky zaměřené). Cílem je spíše vytvoření celé soustavy vzájemně provázaných WWW stránek, které dohromady budou tvořit celou „růžovou" síť jménem PinkNet. Pokud totiž požádáte o zařazení vaší stránky do Růžových stránek a tím i do sítě PinkNet, budete naopak recipročně požádáni o umístění loga sítě PinkNet na své stránce (toto logo můžete vidět ve spodní části šestého [GIF6] a devátého [GIF9] obrázku).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka katalogu firmy SkyNet
  2. Příklad členění jedné kategorie (Media) na podkategorie
  3. Příklad obsahu jedné z podkategorií (Magazines)
  4. Příklad obsahu jedné z podkategorií (Jokes and Humor)
  5. Formulář pro přidávání nových odkazů
  6. Domovská stránka Růžových stránek
  7. Tematicky řazené stránky
  8. Odkazy na domovské stránky
  9. Informace od autorky