Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 5/96, 30. ledna 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a605k200.php3

Připojit se k Internetu? Proč, jak, a za kolik ...


Tento článek je úvodem ke speciální příloze týdeníku CHIPweek č. 5 z roku 1996, věnované problematice Internetu.

Popularita globální počítačové sítě Internet den ode dne roste, a stále více lidí po celém světě řeší novodobé dilema: máme se i my připojit k Internetu, nebo nemáme? Na přetřes přitom zcela zákonitě přichází otázky typu: k čemu nám vlastně Internet bude? Co nám přinese, a kolik nás bude stát? A co vlastně obnáší takové „připojení k Internetu"? Zkušenější provozovatelé již existujících počítačových sítí pak musí čelit i obavám, zda připojení jejich sítě k Internetu nebude nebezpečné. Zda neotevře dveře možnému zneužití jejich sítě, či neohrozí chod výpočetní techniky, která se mezi tím stala zcela nepostradatelnou pro provoz dané organizace?

Dnešní příloha je určena všem čtenářům, kteří právě teď o připojení k Internetu uvažují, a snaží se jim přinést takové informace, jaké by při svém rozhodování měli mít k dispozici.

První článek, s názvem: „K čemu je dobrý Internet", se snaží naznačit alespoň něco z nepřeberných možností, které připojení k Internetu přináší. Druhý článek, s názvem „Co obnáší připojení k Internetu", je věnovaný technickým otázkám připojení k Internetu, a jeho smyslem je osvětlit čtenáři, jaké alternativy technického řešení vůbec připadají v úvahu. Třetí článek, nazvaný „Jaký software potřebujete pro práci v Internetu?", usiluje o osvětlení problematiky protokolů TCP/IP a jejich implementace, a snaží se ukázat, jak to vypadá s potřebným programovým vybavením pro počítače PC a prostředí MS Windows. Čtvrtý článek, s názvem „Za kolik je u nás Internet", se zabývá stavem nabídky na našem trhu internetových služeb.