Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 30>, 22. listopadu 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a530k200.php3

Jaká je nabídka Internetu v ČR? (2)


Tento článek byl napsán na podzim roku 1995, a snažil se mapovat momentální situaci na trhu internetových služeb. Konkrétní faktografické údaje (např. ceny či rozsah nabízených služeb) se v době čtení tohoto článku mohou i dosti výrazně lišit, a stejně tak mohou internetové služby nabízet i další subjekty.

V první části tohoto příspěvku jsme se zabývali tuzemskými připojovateli k Internetu, kteří provozují vlastní přípojky do zahraničí a prodávají tudíž vlastní konektivitu, a dále nabídkou trvalého připojení celých sítí LAN k Internetu po pevné lince. Dnes je na řadě oblast připojování jednotlivých počítačů po komutovaných linkách veřejné telefonní sítě.

Nejprve ale malé doplnění výčtu poskytovatelů s vlastními přípojkami z minula - od sepsání první části tohoto příspěvku jsem se dozvěděl o existenci dvou dalších zájemců o poskytování přístupu k Internetu, s vlastní přípojkou. Jedním by měla být firma Czech OnLine, která je dceřinnou společností italského poskytovatele Video OnLine (její WWW server najdete na adrese www.vol.it, jsou tam i stránky v češtině), a druhou je firma SPINET. Zatímco v případě Czech OnLine ještě nebyly žádné podrobnosti uvolněny, firma SPINET na své tiskovce dne 8.11. oznámila, že provozuje vlastní přípojku do Internetu (konkrétně z Prahy do Amsterodamu, rychlostí 64 kbps, která by ale měla být brzy zrychlena na 128 kbps). Původně firma SPINET fungovala spíše jako reseller, a sama si kupovala konektivitu od firmy COnet (dnes Internet CZ), a nyní si tedy pořídila vlastní přípojku do Internetu. Zajímavé je, že tato přípojka z Prahy do Amsterodamu ústí do sítí EUNETu, na který je napojen také samotný Internet CZ (který je podle vlastních propagačních materiálů „výhradním zástupcem panevropské sítě Eunet pro ČR s exkluzivním právem poskytovat komplexní rejstřík služeb Eunetu).

Co je „komutovaný přístup"?

Nyní ale již k možnostem připojování jednotlivých počítačů k Internetu po komutovaných linkách veřejné telefonní sítě - tedy ke způsobu připojení, který je často označován jako „dial-up přístup", a podle terminologie Internetu správně jako tzv. klientský přístup (client access). Jde o takový přístup, při kterém jednotlivé počítače (nejčastěji PC-čka, ale stejně tak dobře to mohou být i jiné počítače) získávají sice plnohodnotný přístup k Internetu, ale pouze na určitou dobu (po kterou trvá jejich spojení s poskytovatelem připojení, po telefonu). Při tomto způsobu přístupu je navíc důležité si uvědomit, že je přeci jen v něčem neplnohodnotný - v tom, že vyžaduje umístění poštovních schránek pro elektronickou poštu na počítači poskytovatele připojení. Důvod je vysloveně technický: vzhledem k tomu, jak je v Internetu koncipována elektronická pošta, je nutné aby poštovní schránka příjemce elektronické pošty byla trvale dosažitelná. No a jelikož počítač skutečného adresáta trvale dostupný není (ale připojuje se jen někdy), musí být poštovní schránky umístěny u poskytovatele připojení. No a ti si za průběžné vedení takovýchto poštovních schránek samozřejmě nechávají platit. Obvyklá strategie je taková, že v ceně komutovaného připojení jednoho počítače je zahrnuto vedení jedné takovéto poštovní schránky (což odpovídá jedné emailové adrese), a za další se již musí platit samostatně. Tak je tomu i u všech dnes uváděných nabídek. Na našem tuzemském trhu takovéto komutované připojení nabízí již celá řada firem, které patří do obou skupin poskytovatelů připojení k Internetu - jak těch, kteří mají vlastní přípojku do Internetu a prodávají tedy vlastní konektivitu, tak i „resellerů", kteří si konektivitu sami kupují od někoho jiného.

Strategie poskytování komutovaného přístupu

Nejčastější strategií pro stanovení ceny za komutované připojení je požadovat určitý měsíční paušál, který pokrývá předem stanovenou dobu „pobytu" v Internetu, a při překročení tohoto limitu účtovat určitý poplatek za každou další minutu či hodinu. Přitom čím větší časový úsek je paušálem pokryt, tím je tento paušál samozřejmě vyšší. Některé firmy již nabízí několik variant, které se liší právě v délce doby, kterou pravidelný měsíční paušál pokrývá. Krajním případem je situace, kdy měsíční paušál nepokrývá žádnou dobu připojení (a uživatel tak platí za každou minutu, strávenou v Internetu). Na opačném konci spektra pak stojí takové nabídky, při kterých měsíční paušál pokrývá neomezenou dobu připojení. S oběma nabídkami tohoto typu se můžete setkat například u firem Datac (resp. Bohemia.Net), EvroCAD a LUKO. Pokud vám budou připadat hodně podobné, není to tak úplně náhodné - Datac má vlastní přípojku, a EvroCAD i LUKO si svou konektivitu kupují právě od něj. U firmy EvroCAD je cena ještě závislá na tom, zda se připojuje počítač provozující MS DOS (či Windows), nebo počítač s Unixem. V případě DOSu a Windows je základ měsíčního paušálu 350,- Kč, v případě Unixu pak 750,-. Přiznám se, že smysl této cenové politiky mi uniká. Pouze paušál pokrývající neomezenou dobu připojení nabízí CESNET, zatímco například Internet CZ nabízí ve svém novém ceníku celou škálu kombinací měsíčního paušálu a poplatků za každou minutu navíc. Ve srovnání se starším ceníkem Internetu CZ (paušál 1000,- Kč, pokrývající 1 hodinu, a pak 8,- Kč za každou minutu) jsou nové ceny nižší, ale stále ještě dosti vysoké oproti ostatním nabídkám. Jako „reseller" obou těchto poskytovatelů pak funguje firma INEC, která v zásadě přejímá jejich ceny. Zajímavou cenovou strategii zaujala firma LANPROJEKT, která vznikla a působí v Plzni, ale hodlá rozšířit své působiště i na Prahu. Tato firma místo měsíčního paušálu volí paušál denní, ve výši 10,- Kč, a za každou minutu si účtuje jednu korunu.

Peníze nejsou všechno

Pokud se právě rozhodujete, kterého poskytovatele připojení k Internetu si vybrat, mnějte prosím na paměti starou pravdu o tom, že „peníze nejsou všechno", a že údaje v tabulce nejsou zdaleka jediným kritériem, podle kterého by jste se měli rozhodovat. Snad nejpodstatnější je celková kvalita služeb každého poskytovatele, která je dána jeho znalostním a personálním zázemím, jeho zkušenostmi s Internetem, jeho technickým vybavením a mnoha dalšími faktory. Zvláště při komutovaném připojování je pak velmi důležité i to, jak vypadají vstupní body toho kterého poskytovatele - kolik jich je, kde se nachází, kolik telefonních linek mají a jakými modemy jsou osazeny. Co vám bude platná nízká cena za připojení, když se na příslušné telefonní číslo nedovoláte - zejména tehdy, když to nejvíce potřebujete? Berte tedy údaje v tabulce spíše jako orientační, a vždy se raději seznamte s konkrétními podmínkami jednotlivých poskytovatelů, kteří pro vás připadají v úvahu. Kontaktní emailové adresy, telefonické a faxové spojení najdete níže.

poskytovatel jednorázový zřizovací polatekměsíční paušál (Kč)paušál pokrývá připojení po dobu za každou další minutu (Kč)
Bohemia.net (Datac) 400 350 0 1
400 350 + 850 20 hodin 1
400 350 + 1750 80 hodin 1
400 350 + 2100 240 hodin 1
400 350 + 2500 neomezeně
CESNET 3 000 neomezeně
Eunet (Internet CZ) 1 000 3 hodiny 6
3 000 10 hodin 5
8 000 30 hodin 4
12 000 60 hodin 3
EvroCAD 400 350 / 750 0 1
400 350 / 750 + 850 20 hodin 1
400 350 / 750 + 1750 80 hodin 1
400 350 / 750 + 2100 240 hodin 1
400 350 / 750 + 2500 neomezeně
GTS CzechCom 7000 1 258 0 5,90
IBM ČR 27 DEM 3 hodiny 7 DEM za hodinu
INEC jako u Internetu CZ
jako u CESNETu
LAN Projekt 10 (za den) 0 1
LUKO 350 350 0 hodin 1,20
350 500 10 hodin 1
350 1400 50 hodin 1
350 2100 240 hodin 1
350 2500 neomezeně
350 27500 ročně neomezeně
Spinet 490 395 0 1

CESNET

email: aksamit@earn.cvut.cz ,
	alexaprg@earn.cvut.cz
tel.: (42 2) 311 2465, 2435 2919, 2435 5202
fax.: (42 2) 2431 6106

Datac (Bohemia.net)

email: sales@bohem-net.cz
tel.:(42 2) 6671 2639, 
fax.: (42 2) 66712638

EvroCAD s.r.o.

email: evrocad@beta.anet.cz 
tel.: (42 2)  6610 7505
fax.: (42 2) 6610 7507

GTS CzechCom

tel.: (42 2) 336 3770, 6731 3001
fax.: (42 2) 336 34 35

IBM ČR

tel.: (42 2) 6710 6111

Inec

email: inec@inec.anet.cz
tel.: (42 2) 2422 5989, 2422 6008
fax.: (42 2) 2422 6014

Internet CZ

email: info@eunet.cz
tel.: (42 2) 311 7614, 2431 0337, 311 7794
fax.: (42 2) 2431 0646

LAN Projekt

tel.: (42 19) 22 43 08
fax.: (42 19) 22 43 10

LUKO s.r.o.

email: luko@luko.anet.cz
tel.: (42 19) 27 83 63, 27 77 89
fax.: (42 19) 27 83 63, 27 77 89

Spinet

email:  info@spinet.cz
tel.: (42 2) 2462 4461 
fax.:  (42 2) 82 54 93