Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s237.php3

Výstřižková služba na Internetu

Jednou z nejznámějších služeb, patřících do kategorie „výstřižkových", je služba jménem reference.COM, provozovaná firmou InReference. Její kořeny přitom sahají do roku 1994. kdy byl na univerzitě ve Stanfordu v USA spuštěn projekt jménem SIFT (Stanford Information Filtering Tool), zaměřený na „automatické výstřižkování", neboli filtraci textů a vyhledávání takových, které obsahují určité předem zadané části. Cílem projektu bylo především ověřit, zda lze něco takového dělat v opravdu velkém měřítku, jaké představují nejrůznější diskusní fóra v rámci Internetu - tedy tzv. síťové noviny a elektronické konference. Ukázalo se, že to možné je, projekt SIFT úspěšně filtroval většinu elektronických konferencí po celém světě, stejně tak jako prakticky všechny diskusní skupiny síťových novin, a to podle individuálních profilů jednotlivých uživatelů, a následně jim zasílal vybrané příspěvky elektronickou poštou do jejich poštovních schránek.

Projekt SIFT, financovaný z prostředků na vědu a výzkum, byl natolik úspěšný, že časem přerostl až do fáze běžného komerčního využití. Na jaře roku 1996 jeho technologii převzala na základě licence firma InReference, přidala ještě další technologie od firem VERITY a Oracle, a od února letošního roku začala nabízet původní služby SIFT-u v novém „hávu", pod jménem reference.COM, na příznačné adrese www.reference.com.

Celá služba REFERENCE.COM je pro koncové uživatele zdarma, a je zřejmě placena z reklamy. Uživatelé si zde mohou vytvořit jeden nebo několik tzv. profilů, ve kterých specifikují předmět svého zájmu - jde ve své podstatě o „síto", kterým služba doslova „prosívá" všechny příspěvky které sleduje, a výsledky posílá uživateli elektronickou poštou. Uživatel si přitom může stanovit mnoho různých parametrů, o kterých si lze udělat představu i z prvního obrázku (např. včetně možnosti zadat, jak často má být „síto" aplikováno apod.). Služba REFERENCE.COM pravidelně prohledává na 20 000 diskusních skupin síťových news a na 130 000 elektronických konferencí. Již tento samotný fakt velmi dobře dokresluje podstatu služeb typu information push - žádný jednotlivec by nedokázal sledovat tak ohromné množství příspěvků a vybírat z nich ty, které se dotýkají nějakého konkrétního tématu. No a pokud mezi sledovanými diskusními skupinami a elektronickými konferencemi není právě ta, která vás zajímá, můžete jí službě reference.COM sami doporučit, ona ji začne odebírat, a bude filtrovat i její obsah.

Obrázky: