Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s236.php3

CNN Custom News

Velmi zajímavou a užitečnou službu uvedla nedávno do provozu známá televizní společnost CNN, která je velkým producentem informací, a které kromě klasického televizního vysílání zpřístupňuje i po Internetu. Aby se však uživatelé nemuseli pracně "prokousávat" záplavou každodenních zpráv, nabízí jim CNN "osobní zpravodajství" - možnost vyspecifikovat si oblast svého zájmu, a následně dostávat nabídku zpráv pouze v příslušných kategoriích. Nabídka těchto kategorií je relativně bohatá, viz první obrázek, a hlavně každá z nich je dále rozdělena na několik tematických oblasti, ve kterých lze ještě dále volit konkrétní témata (viz druhý obrázek). Vše je přitom kombinováno ještě i s výstřižkovou službou, která filtruje celé zpravodajství CNN a hledá v něm zadaná hesla, či zadaná témata (viz třetí obrázek). Výsledné "osobní zpravodajství" pak má formu dynamicky generované WWW stránky, kterou vidíte na čtvrtém obrázku.

Sice zde chybí základní rys služeb typu"information push", a to dopravení informací až přímo k zákazníkovi (to nejspíše přijde v brzké době), ale přesto jde o hezkou ukázku celkového principu práce s informacemi - kdy producent informací sám vybírá to, o co si jeho zákazník řekl, a pak mu to zpřístupňuje v individuálně zaměřené formě.

Obrázky: