Přednáška Propojení pevných a mobilních sítí

Dne 17.6.2003 uspořádala APVTS pracovní seminář k problematice propojovacích poplatků za terminaci v pevných sítích. Tento seminář jsem moderoval, a také jsem na něm měl úvodní vystoupení, shrnující problematiku.

Propojení pevných a mobilních sítí