Příspěvek na konferenci Wireless Wednesday, 20.9.2000
V září roku 2000 se v Praze poprvé uskutečnila akce s názvem Wireless Wednesday, jako nový typ akce konaný v rámci aktivit First Tuesday (zaměřených hlavně na setkávání lidí z podnikatelské a investorské sféry, spolu s novináři atd.). Jak již název napovídá, "Wireless Wednesday" (alias "bezdrátová středa") byla akcí zaměřenou na problematiku bezdrátových komunikací.

Já jsem byl požádán o určitý úvod do problematiky a nastínění hlavních trendů o zajímavých otázek v této oblasti, na což měla navázat diskuse. Obsah mého příspěvku najdete zde.

Diskuse skutečně následovala, ale z celé šíře "bezdrátové problematiky" se věnovala především problematice WAP-u. Zazněly zde názory od vysloveně negativitstických ("WAP je k ničemu, je to jen hříčka na hraní"), až po nepříliš kritické zveličování úlohy WAPu jako všeléku. Osobně se domnívám že obě tyto polohy jsou špatné a WAP je řešení, které je vhodné pro určité účely, zatímco pro jiné je WAP naopak nevhodný. K tomu, kde leží "dělící čára" mezi vhodným a méně vhodným využitím WAP-u, jsem se snažil dospět již ve svém úvodním vystoupení: WAP je vhodný tam, kde lidé nemají možnost věnovat dostatek času a pozornosti tomu, čeho chtějí dosáhnout. Tedy tam, kde lidé potřebují něčeho rychle dosáhnout (například i "za pochodu"), s tím že již dobře vědí jak to udělat. Pro nějaké seznamování, rozvažování, přemýšlení atd. či jiné aktivity, které vyžadují větší míru soustředění a jsou také časově náročnější, jsou vhodnější tradiční prostředky.