Příspěvek na konferenci Internet a novináři - úvod do problematiky
Na konferenci ISSS 2000 (Internet ve státní správě a samosprávě) byl jedním z bodlů programu tematický blok s názvem "Novinářský půlden".

Byl zaměřen na vztah novinářů k Internetu a na to, jak se mění novinářská praxe. Já jsem zde měl úvodní 30-minutovou přednášku, ve které jsem se snažil načrtnout hlavní změny, ke kterých začíná docházet (alespoň z mého pohledu).

Bezprostřední reakce nebyly velké, spíše jsem byl (zástupce ČTK) kritizován za to, že degraduji práci novináře. To určitě nebylo mým cílem, měl jsem na mysli hlavně to, kam se přesouvá těžiště práce novináře. Ostatně, udělejte si názor sami:

  • zde je text mého příspěvku (kvůli rozsahu pokrývá jen první část celé problematiky, byť tu nejpodstatnější),
  • zde jsou slidy, které jsem promítal (a kde je vyjádřeno vše).