Příspěvek na konferenci Komerční služby v prostředí se silnou akademickou tradicí (RUFIS, 1998)
Toto je obsah mého vystoupení na konferenci RUFIS 98 o úloze univerzit v budoucí informační společnosti. V příspěvku jsem se zabýval hlavně problematikou spammingu.

Obsah příspěvku: