Slide c.  26

jak provozovat IP nad ATM? • snaha provozovat protokol IP nad technologií ATM přináší řadu nástrah • například: – jak realizovat nespojovaný způsob komunikace (IP) v prostředí, kteréfungujevýhradněspojovaně? • princip: u sítí páteřního charakteru, kde je (relativně) málo uzlů, lzenavázat(ATM)spojenístylem„každý s každým“ – jak členit hostitelské počítače do konkrétních IP sítí? • prostřednictvím řídícího serveru, který jim řekne, do které IP sítě patří – a přidělí jim i jejich IP adresu a další konfigurační údaje – jak emulovat broadcast (který technologie ATM neposkytuje)? • princip: pomocí „rozesílacího“ serveru – každý koncový uzel (hostitelský počítač) se mu ohlásí – server má vytvořeno (ATM) spojení ke každému uzlu, o jehož existenci ví – když některý uzel potřebuje něco rozeslat pomocí broadcastu, pošle to tomuto serveru • a ten se již postará o rozeslání všem koncovým uzlům (hostitelským počítačům) v dané IP síti – jak překládat mezi IP adresami a ATM adresami – když není k dispozici broadcast, nelze použít protokol ARP • princip: pomocí „překladového“ serveru, který vede převodní tabulku mezi IP a ATM adresami – zájemce o překlad pošle dotaz tomuto serveru