Slide c.  31

techniky MIMO • zjednodušeně:      – signál (elektromagnetické vlnění) se nepřenáší jen jedním (nejkratším možným) směrem, ale i dalšími směry (paprsky, proudy) a odráží se od různých překážek – přirovnání: • u analogové TV takto vznikaly tzv. duchy – které zhoršovaly příjem obrazu • u digitálních přenosů mohou být „duchy“ přínosem – protože mohou být „přičteny“ k hlavnímu paprsku (proudu) • a mohou zlepšovat (zvyšovat) celkovou propustnost • technické provedení: – vysílač má více antén (MI: Multiple Input), i příjemce  (MO: Multiple Output) • a tyto antény jsou „rozmístěny v prostoru“ – mají mezi sebou pevné rozestupy • na obou stranách nemusí být stejné počty antén – fungují i konfigurace např. 2x3 • představa – více antén umožňuje více samostatných přenosů (paprsků/proudů,  beams/streams) – pevné rozestupy antén umožňují „sčítání“ přímých i odražených paprsků