pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

vícestavová modulace • nosný signál nemusí přecházet (díky modulaci) jen mezi 2 různými stavy (symboly) – ale může nabývat většího počtu různých stavů à jde o vícestavovou modulaci • stavy vs. bity: – pro znázornění k bitů potřebujeme 2krůzných stavů – resp: pomocí n stavů lze znázornit log2(n) bitů • příklady: – 2 stavová modulace • 2 různé stavy znázorní 1 bit – 4 stavová modulace • 4 různé stavy znázorní 2 bity – 8 stavová modulace • atd. • ale také obráceně: – na 1 bit se spotřebují 2 změny stavu • kódování Manchester (Ethernet) • praktický problém: – počet stavů/symbolů nelze libovolně zvyšovat • protože příjemce by je už nebyl schopen dostatečně spolehlivě rozlišit • důsledek: – někde leží hranice, za kterou už nemá smysl zvyšovat počet stavů/symbolů • tato hranice je dána šířkou přenosového pásma