pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

filosofie ATM: způsob přenosu • ATM se snaží respektovat potřeby obou „světů". Ale jaké tyto potřeby jsou? – v čem se liší? • „svět spojů“ preferuje – fungování na principu přepojování okruhů – spojovaný a spolehlivý způsob přenosu – vyhrazenou přenosovou kapacitu a garanci kvality služeb • „svět počítačů“ preferuje – fungování na principu přepojování paketů – nespojovaný a nespolehlivý způsob přenosu – efektivnost přenosů • nepožaduje (tolik) garantovanou kvalitu služeb • výsledek: – ATM bude fungovat spojovaně • (v zásadě) na principu přepojování paketů !!!!! • ve světě spojů: – potřebují spíše pravidelné a „okamžité“ přenosy, se zárukami kvality a dostupnosti přenosové kapacity – lépe zde vyhovují malé bloky přenášených dat • kvůli tomu, že když jsou malé, je jich hodně, a když je zapotřebí něco přenést, je větší šance najít „volný blok“ • ve světě počítačů: – potřebují spíše nárazovité přenosy, požadují spíše efektivnost fungování – lépe vyhovují větší bloky přenášených dat • kvůli tomu, že větší blok má relativně menší vlastní režii na přenos (hlavičky apod.)