Vyšlo na Lupě, 22.11.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1122001.php3

Aukce kmitočtů: jak se přihazovalo u jednotlivých bloků?

Detailní výsledky aukce ukazují, že „boj“ mezi trojicí stávajících operátorů byl minimální, a to i v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz. Jeden z bloků se prodal za vyvolávací cenu, ostatní se dočkaly jen minima příhozů.

Český telekomunikační úřad již zveřejnil také  detailní výsledky aukce: kolik který operátor získal, a také za kolik. Z těchto údajů lze získat lepší obrázek o aktivitě jednotlivých operátorů v aukci, a díky pevně dané velikosti jednotlivých příhozů (vždy o 5% vyvolávací ceny) lze přesně zrekonstruovat i počet navýšení vyvolávací ceny u jednotlivých bloků.

Pozor ale na to, že tento počet navýšení nemusí být shodný s počtem podaných nabídek a aukčních kol: soutěžící mohli podávat své první nabídky ve výši vyvolávací ceny. Teprve případné další mohly představovat „příhoz“ v pevně dané výši (o 5% vyvolávací ceny), a tím vyvolat navýšení ceny oproti ceně vyvolávací. Nicméně ani počet takovýchto příhozů nemusí nutně vypovídat o tom, kolik se uskutečnilo aukčních kol – protože účastníci aukce měli možnost stahovat svou nabídku, která se stala nejvyšší. Zda se tak stalo, či nestalo, zatím není známo.

Záměrně píšu „zatím“, protože ČTÚ na středečním setkání s novináři naznačil, že časem chce zveřejnit detailní záznamy (logy)  z aukce. A z nich by pak šlo zrekonstruovat, kdo a jak přihazoval, případně zda někdo využil možnosti stažení nejvyšší nabídky.

Stejně tak ČTÚ v diskusi s novináři potvrdil informaci, se kterou již dříve přišel server aktualne.cz: že v průběhu aukce (tak jako tak velmi krátké, až přímo bleskové) došlo k jejímu přerušení.  Úřad si prý potřeboval ověřit některé skutečnosti, týkající se průběhu aukce. Podle Aukčního řádu (bodu 4.2.) na to má právo:

V případě potřeby prověřit soulad průběhu Aukční fáze s podmínkami Vyhlášení či jiných důležitých okolností a dále v případě nepředvídatelných okolností, které mohou mít významný dopad na průběh Aukční fáze, může Úřad dočasně přerušit Aukční kolo nebo dočasně nebo zcela zastavit celou Aukční fázi.

Dnes lze jen spekulovat o tom, jaké skutečnosti to byly. Ale po zveřejnění logů se to možná dozvíme.

Jak dopadla aukce v pásmu 800 MHz?

Pojďme nyní již ke konkrétním výsledkům aukce v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz. Vidíme je v následující tabulce:

pásmo 800 MHz rozsah vyvolávací cena [mil. Kč] vydražená cena [mil. Kč] rozdíl [mil. Kč] počet navýšení o 5% získal
A1 (konkrétní) 2x5 MHz 1010 1010 0 0 T-Mobile
A2-1 2x5 MHz 1110 1165,5 55,5 1 Telefónica
A2-2 2x5 MHz 1110 1221 111 2 Telefónica
A2-3 2x5 MHz 1110 1221 111 2 T-Mobile
A3 (konkrétní) 2x10 MHz 2220 2664 444 4 Vodafone

Povšimněte si, že u bloku A1 nedošlo k žádnému navýšení: T-Mobile získal tento blok rovnou za vyvolávací cenu. Pokud správně rozumím Aukčnímu řádu, konkrétně jeho bodu 4.4.3., nemuselo to nutně znamenat, že byl jediný, kdo na něj podal nabídku ve výši vyvolávací ceny  – mohli to být i další zájemci, s nabídkou ve stejné výši, a aukční systém pak mezi nimi vybral jednoho (tzv. „Držitele nejvyšší nabídky“) náhodným způsobem.

Nicméně další „příhoz“ na tento blok, na rozdíl od dalších bloků,  již nepřišel. To nejspíše souvisí s charakterem bloku A1, který je tzv. konkrétní, neboli s předem určeným „umístěním“ v rámci pásma 800 MHz: jde o frekvence 791,0–796,0 MHz (a párově 832,0–837,0 MHz). Právě tento blok je tedy umístěný nejblíže těm frekvencím, které jsou nadále používány pro (digitální) televizní vysílání, a je u něj tedy největší riziko eventuálního rušení mezi mobilními sítěmi a televizními vysílači. Proto asi byl o tento blok menší zájem.

Pokud jde o další bloky, pak z tabulky vyplývá, že ani zde nebyla soutěž mezi zájemci v rámci aukce nikterak velká: u bloku A2-1 byla jeho vyvolávací cena navýšena jen jednou, a u ostatních dvakrát. Připomeňme si, že podle pravidel aukce se přihazovalo vždy o fixní částku, rovnou 5% vyvolávací ceny. Nejspíše se tak stalo v jednom, resp. dvou dalších aukčních kolech (po prvním kole), ale není to jisté. Mohlo  jich být i více, viz zmínka o možnosti brát nabídky zpět.

Zdaleka největší „řež“ se tak odehrála o původně vyhrazený blok A3, kde byla cena navýšena celkem 4x, vždy o 5% původní vyvolávací ceny. Mělo by to tedy znamenat, že se konalo (nejméně) 5 aukčních kol.

Otázkou ale je, kdo vlastně u tohoto bloku přihazoval. Nemohl to být souboj mezi novými hráči, protože to by tento blok zůstal vyhrazeným. Zbývají tedy stávající operátoři, z nichž jeden také tento blok skutečně získal. Jenže jak vysvětlit tak velký rozdíl v ceně mezi tímto blokem a ostatními bloky A2?

Možná, že po „otevření“ bloku A3 (kvůli pasivitě nových hráčů, viz minulý článek) se na něj „vrhli“ stávající operátoři a soutěžili o něj tak dlouho, až dva odpadli a zůstal jen Vodafone. Jenže proč se  soutěž vyostřila jen u bloku A3 a "nerozprostřela se" do dalších bloků? Proč v průběhu souboje o blok A3 účastníci včas „neodskočili“ do bloků A2, kde musela být cena nižší? Či dokonce do bloku A1? Byl pro ně blok A3 o tolik lákavější? 

Napadá mne jedno možné vysvětlení: pro optimální využití pásma 800 MHz operátoři potřebují souvislý úsek spektra, alespoň 2x10 MHz. Jenže bloky A2 jsou „poloviční“: 2x 5 MHz, zatímco blok A3 je jediný „celý“ (2x10 MHz). Navíc je konkrétní, zatímco bloky A2 jsou abstraktní. Tedy takové, že u nich není dopředu stanovené jejich „umístění“. Proto má aukce vlastně dvě části, z nichž ta druhá, která teprve probíhá, spočívá právě v rozdělení abstraktních bloků na bloky konkrétní.

Podle aukčního řádu platí, že když se operátoři dohodnou mezi sebou, ČTÚ bude jejich dohodu respektovat. A pouze pokud se nedohodnou, bude jim muset rozdělení bloků určit. Pak by platilo, že ten, kdo získal „nejnižší“ blok A1 (tj. T-Mobile), a vydražil i jeden z abstraktních bloků A2 (což se skutečně stalo), dostal by i sousední konkrétní blok.  

Bylo to tedy tak, že operátoři se „více poprali“ o blok A3 kvůli strachu ze vzájemné nedohody? To ale není moc v souladu s tím, že o blok A1, jehož zisk také zaručuje „souvislost“, se naopak nebojovalo vůbec. Nebo že by zde opět hrály rozhodující roli méně výhodné vlastnosti konkrétního bloku A1?

Pásmo 1800 MHz

Již v předchozím článku jsem zmiňoval, že už podle prvních dostupných údajů zůstal nepřidělen konkrétní blok B1 v pásmu 1800 MHz (o šířce 2x15,8 MHz). Údaje, které nyní ČTÚ zveřejnil, to potvrzují.

Také tento blok, stejně jako blok A3, byl vyhrazen jen pro nové hráče. Jenže když ti o něj neměli zájem, nemohl být „otevřen“ pro stávající operátory a stát se nevyhrazeným. Protože pravidlo v bodě 4.4.7 v Aukčním řádu, které „otevřelo“ blok A3, platí jen pro tento blok. Nikoli pro blok B1.

Blok B1 tedy zůstává k dispozici, a jak ČTÚ již naznačil, měl by být někdy v budoucnu znovu nabídnut, aby nezůstal ležet ladem.

Pohledem do následující tabulky vidíme, jak dopadla aukce v celém pásmu 1800 MHz. 

pásmo 1800 MHz rozsah vyvolávací cena [mil. Kč] vydražená cena [mil. Kč] rozdíl [mil. Kč] počet navýšení o 5% získal
B1 2x15,8 MHz 500 - - - nevydraženo
B2-1 2x1 MHz 30 33 3 2 Telefónica
B2-2 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 T-Mobile
B2-3 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 Vodafone
B2-4 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 T-Mobile
B2-5 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 Vodafone
B2-6 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 Telefónica
B2-7 2x1 MHz 30 31,5 1,5 1 Telefónica
B2-8 2x1 MHz 30 33 3 2 Vodafone
B2-9 2x1 MHz 30 33 3 2 Vodafone

Jak vidno, všechny nevyhrazené bloky (o šířce 2x1 MHz), které jsou všechny abstraktní, se nakonec vysoutěžily. Ale ani o ně se operátoři moc neprali. U všech došlo alespoň k jednomu navýšení o předepsaných 5 procent, a u tří „krajních“ bloků došlo ještě k jednomu navýšení. Dva bloky (oba jen s jedním navýšením) získal T-Mobile, tři Telefónica, a čtyři získal Vodafone. Z toho dva s dvojnásobným navýšením.

Pásmo 2600 MHz

O pásmo 2600 MHz byl podle očekávání nejmenší zájem. O nepárové pásmo dokonce nulový, protože zde se z 9 nabízených bloků nevydražil ani jediný!

V párové části pásma 2600 MHz to bylo výrazně lepší. Alespoň v tom ohledu, že operátoři si většinu nabízených bloků přeci jen „vzali“ – byť jen za vyvolávací cen, bez jediného navýšení. Ale jen 12 bloků z celkem 14 nabízených, když každý získal stejný počet (čtyř) bloků. Viz následující tabulka.

párové pásmo 2600 MHz rozsah vyvolávací cena [mil. Kč] vydražená cena [mil. Kč] rozdíl [mil. Kč] počet navýšení o 5% získal
C1 2x5 MHz 80 80 0 0 Telefónica
C2 2x5 MHz 80 80 0 0 Telefónica
C3 2x5 MHz 80 80 0 0 Telefónica
C4 2x5 MHz 80 80 0 0 Telefónica
C5 2x5 MHz 80 80 0 0 T-Mobile
C6 2x5 MHz 80 80 0 0 T-Mobile
C7 2x5 MHz 80 80 0 0 T-Mobile
C8 2x5 MHz 80 80 0 0 T-Mobile
C9 2x5 MHz 80 - - - nevydraženo
C10 2x5 MHz 80 - - - nevydraženo
C11 2x5 MHz 80 80 0 0 Vodafone
C12 2x5 MHz 80 80 0 0 Vodafone
C13 2x5 MHz 80 80 0 0 Vodafone
C14 2x5 MHz 80 80 0 0 Vodafone

Telefónica a T-Mobile proti Vodafone?

Na závěr si dovolím jedno malé zamyšlení: po (zřejmě velmi rychlém) odpadnutí nových hráčů aukce očividně ztratila své původní ostří a změnila se v podstatně „pohodovější“ záležitost, v rámci které si stávající operátoři téměř stejným dílem rozdělili to, o co měli zájem.

Jediný náznak jakéhosi soupeření se rýsuje u bloku A3, kde mohlo dojít k určitému souboji mezi Vodafonem na straně jedné, a Telefónikou a T-Mobile na straně druhé. Nejspíše to souvisí s vývojem na našem mobilním trhu, který spěje k určité polarizaci: zatímco T-Mobile a Telefónica směřují k výraznému sblížení (cestou sdílení významné části své infrastruktury), Vodafone se k nim „do party“ nedostal. To jej staví do obtížnější a také nákladnější pozice.

Na druhou stranu to Vodafone asi více motivuje k tomu, aby posiloval svá aktiva, a v aukci byl dravější, resp. ochotnější jít do vyšších cen, jen aby dosáhl svých cílů a záměrů. Však také získal nejvíce kmitočtů oproti ostatním dvěma – ale také za ně nejvíce zaplatí, jak v absolutní částce, tak i v přepočtu na jednotku spektra.

A trochu paradoxně může právě Vodafone litovat neúspěchu obou nováčků a toho, že žádný skutečný nový hráč z aukce nevzešel. Protože pokud by vzešel, mohl s ním blíže spolupracovat, třeba i cestou sdílení svých sítí, po vzoru dua T-Mobile a Telefónica. Takto nemá s kým.

Jenže kdoví, jak by vše bývalo bylo dopadlo, kdyby nováčci neodpadli, a jeden z nich získal původně vyhrazený blok A3. Pak by souboj stávajících operátorů o nevyhrazené bloky v pásmu 800 MHz určitě vypadal jinak. Jenže dnes už o něčem takovém můžeme jen spekulovat. Je dohráno.