Vyšlo na Lupě, 8.3.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0308001.php3

ČTÚ zrušil aukci na mobilní kmitočty

Aukce, která měla již dávno skončit, byla zrušena. Vyšplhala se nad 20 miliard a regulátorovi přišlo, že je to už moc a že by to vedlo k příliš drahým službám pro koncové zákazníky.

Aukce mobilních kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz, která měla přinést tolik očekávaný nástup technologie LTE i do našich luhů a hájů, byla dnes zrušena. Ve své tiskové zprávě to dnes oznámil Český telekomunikační úřad, s vysvětlením že:

0308
aktuální celková nabídka za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun a stále roste

Zajímavá je také další část vysvětlení, se kterým ČTÚ přichází: prý mu nejde tolik o maximalizaci výnosu ze samotné aukce (aby si stát přišel na co největší peníze), ale jde mu i o to, aby operátorům zbyly nějaké prostředky na skutečné využití nových sítí:

„Již při vyhlášení podmínek v první polovině minulého roku jsme zdůrazňovali, že hlavní motivací pořádání aukce je rychlá dostupnost 4G sítí pro občany ČR a případný vstup čtvrtého operátora. Nikoliv zisk státu,“ uvádí předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Současnou výši cen, na kterou se aukce vyšplhala, ČTÚ považuje již za neúnosnou:

Současná výše nabídky je přitom podle všech modelů proveditelnosti ekonomicky nereálná. Ve svých důsledcích by již v tuto chvíli vedla k dramatické a plošné vysoké ceně za nové telekomunikační služby čtvrté generace a k zásadní časové prodlevě při uvádění sítí nové generace do komerčního provozu.

K tomu si dovolím podotknout, že jsou to operátoři usilující o zisk frekvencí, kdo takto ceny vyšrouboval. Je to jejich rozhodnutí, činěné se znalostí toho, co a jak jim ukládají tzv. rozvojová kritéria. Neboli, podle mého názoru: operátoři musí dobře vědět, do čeho jdou a kolik prostředků budou ještě potřebovat, aby mohli dostát závazkům, spojeným se získáním frekvencí. Samozřejmě mají dobře spočítáno, kolik peněz mají k dispozici jak na aukci, tak i na následné budování sítí. Třeba Telefónica ve svém nedávné tiskové zprávě k výsledkům za rok 2012 řekla, že na investice do svých sítí má pro rok 2013 připraveno až 7 miliard korun, myšleno mimo nákladů na aukci !

Přitom pro srovnání: když Telefónica v roce 2001 (resp. tehdejší Eurotel) v roce 2001 kupovala svou 3G licenci, dala za ni 3,5 miliardy. Jestliže se dnes hovoří o celkové ceně přes 20 miliard za celou aukci se 4 hráči, velmi hrubým odhadem by na jednoho připadlo přes 5 miliard. Jistě, je to více než 3,5 miliardy z roku 2001, a dnes je doba zlá, musí se šetřit atd. Ale je to zase tolikrát více, aby to operátory tak finančně zdevastovalo?

Na druhou stranu rozumím jinému argumentu ČTÚ, který vlastně již zazněl v předchozí citaci a varuje před možnou snahou operátorů kompenzovat si své zvýšené náklady snahou co nejvíce „ždímat“ své zákazníky:

„Navíc takto vysoké ceny vydražených frekvencí by se musely negativně promítnout v podobě přemrštěných sazeb rychlého mobilního internetu. Považujeme proto za nutné zasáhnout a zabránit tak budoucím negativním důsledkům pro spotřebitele,“ vysvětluje Pavel Dvořák.

Jenže opět to má druhou stranu mince: nedělají toto operátoři zcela automaticky a nezávisle na jakékoli aukci? Nesnaží se maximalizovat své zisky stůj co stůj, aby jako řádné komerční subjekty vydělávaly co možná nejvíce? Bránit jim v tom může regulátor, skrze regulované ceny, ale nejlépe skutečná a fungující konkurence. Jenže její nástup je nynějším krokem (zastavením aukce) zase o něco oddálen. O kolik, to si netroufnu odhadovat přesněji, než na řadu dalších měsíců. Možná celý rok. A to je také důležitý faktor na miskách vah.

Ještě ale k tiskové zprávě ČTÚ, která popisuje důvody zrušení aukce a zmiňuje i stanovisko evropské komisařky Neelie Kroesové:

Ke zrušení nyní přistoupil na základě systematického monitoringu průběhu aukce a průběžného vyhodnocování aktuálních zkušeností těch států EU, kde již aukce proběhly. Například v Nizozemsku se aukce rovněž protáhla a ceny vyšplhaly na několikanásobek původních předpokladů. Takové výsledky aukce ale vzhledem ke svým důsledkům ostře kritizuje i eurokomisařka Neelie Kroesová. Na nedávném kongresu v Barceloně uvedla, že místo aby se některé členské státy EU ohlížely na veřejný zájem a na investice do sítí, vidí aukce jako zdroj příjmů.

To mi přijde dost nešťastné, protože to může vzbuzovat dojem toho, že zde snad sehrál důležitou roli i nějaký tlak zvenčí. Který mohl být iniciován kdoví jakými lobbystickými tlaky.

Můj první dojem v právě popsaného kroku ČTÚ je proto (po prvním velkém údivu) spíše negativní. Jakoby snad chtěl chránit samotné operátory před důsledky jejich vlastních a dobrovolně činěných kroků, a současně rezignoval na to, že dokáže navodit vyšší míru konkurence a vynutit si na operátorech plnění jejich závazků, hlavně co do dostupnosti pokrytí.