Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 8/95, 31. května 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a508k400.php3

První dojmy z ComNet-u '95

VDS Eurotel naposledy v tričku Eurotelu. IBM poprvé řekla nahlas to, co se již delší dobu tušilo - že se hodlá stát poskytovatelem připojení k Internetu i v ČR. Další poskytovatel připojení, pražský COnet, se přejmenoval na Internet CZ.

Od pondělí 22. do středy 24. května proběhlo v pražském Paláci kultury již třetí dějství výstavy ComNet, spojené s konferencí a dalším odborným programem, o jehož skladbě jste se mohli dočíst již ve „WWW pozvánce na ComNet", uveřejněné v šestém čísle tohoto časopisu. O některých zajímavých exponátech a událostech na COMNETu ‘95 se dočtete podrobněji v příštím vydání CHIPweeku - dnes bych se s vámi chtěl podělit o některé bezprostřední dojmy z výstavy i z jejího zákulisí, a snad i o některé zajímavé souvislosti.

Jedním z vystavovatelů, který se na COMNETu prezentoval, byla firma EuroTel. Bylo to ale zřejmě naposledy, co se tato firma prezentovala současně jako provozovatel radiotelefonní sítě, a současně i jako provozovatel veřejné datové sítě.

Naším odborným tiskem již proběhly zprávy o tom, že tuto veřejnou datovou síť odkoupil SPT Telecom. Tedy přesněji: SPT Telecom odkoupil divizi datových služeb firmy EuroTel, která se zabývá prvozováním stejnojmenné veřejné datové sítě, a samotná firma EuroTel se nyní zřejmě zaměří pouze na „telefonní" část svého podnikání. A ještě přesněji: SPT Telecom příslušnou divizi Eurotelu i s její sítí teprve odkoupí, a to k 30.6.1995. Vše ale nasvědčuje tomu, že už je to definitivně „upečeno", a že potřebný souhlas protimonopolního úřadu bude jen pouhou formalitou.

Bude jistě zajímavé sledovat, zda stávající monopol na provozování veřejných služeb přenosu dat, který nyní vlastní firma EuroTel a který jí měl vydržet do listopadu letošního roku, přejde automaticky i na jiný subjekt, kterým SPT Telecom je. Zřejmě ano, a případná konkurence opět otře ústa. Ještě zajímavější to ale bude na konci roku, kdy by tento monopol měl skončit (a já upřímně doufám že skutečně skončí). Otevře se pak náš trh se službami přenosu dat? Jednou z doprovodných akcí COMNET-u byla i prezentace firmy EuroTel, na které vystoupil její ředitel pro marketing a rozvoj služeb, pan Pavel Jiroušek. Na můj explicitní dotaz odpověděl, že s konkurencí počítají, a že ji vítají. Ať si pak zákazník vybere sám, čí služby mu budou nejlépe vyhovovat. Dosavadní monopol prý byl nutný na to, aby se u nás mohla dostatečně rychle vybudovat vhodná komunikační infrastruktura, a aby zahraniční investor byl ochoten k nám dostatečně investovat. To jsou jistě logické argumenty. Ale nemohlo by to být i naopak? Co kdyby byl zahraniční investor motivován spíše tím, že musí obstát v konkurenci, zatímco takhle měl kolem sebe skleníkové prostředí, které jej v tomto směru nijak nemotivovalo. A je spravedlivé nyní organizovat sprinterskou soutěž, ve které favorit dostal takový náskok, že jej nikdo nemá šanci předstihnout?

Bude jistě zajímavé sledovat také to, jak se nyní sloučí dosud vzájemně si konkurující aktivity SPT Telecom a EuroTel. Mám na mysli hlavně elektronickou poštu na bázi X.400, kterou dnes nabízí jak EuroTel, tak i SPT Telecom (první pod názvem ET mail, druhýá pod názvem CZ Mail). Obě tyto služby byly na COMNETu prezentovány. Poněkud pikantní je v této souvislosti skutečnost, že u nás byly vydány dvě licence na provozování tzv. administrativní domény (ADMD) pro elektronickou poštu na bázi doporučení X.400 - jednu vlastní EuroTel, druhou Telecom. Už samotná existence dvou takovýchto domén v našem malém státě byla přinejmenším zajímavá. Teď ale budou obě patřit jednomu subjektu. Existuje ve světě něco podobného?

Druhý den konference (nebo také: uprostřed třídenní konference) se konalo její „slavnostní zahájení s předními představiteli politické a hospodářské sféry" (alespoň tak to stálo napsáno na letáčku, který dostal do ruky snad každý návštěvník). Podle předem dostupných informací měl přijít i pan ministr Dyba. Nepřišel. Stejně tak nepřišel nikdo ani od SPT Telecom.

U kulatého stolu však přeci jen zazněla jedna velmi podstatná informace, a to z úst představitele firmy IBM. Souvisí s tím, že IBM se stále více začíná angažovat v oblasti globálních počítačových sítí, buduje si vlastní síť IBM Global Network, a jejím prostřednictvím pak nabízí také přístup do Internetu. V mnoha zemích světa je tak firma IBM jedním ze subjektů, které nabízí připojení k Internetu na komerční bázi (je „komerčním poskytovatelem připojení"). U nás takovýmto poskytovatelem dosud nebyla, ale vzhledem k celosvětové strategii firmy bylo možné očekávat, že k tomu dříve či později dojde. No a u zmíněného kulatého stolu to poprvé nahlas zaznělo - možná poněkud nezřetelně, bez většího důrazu a bez obvyklých tiskových zpráv a konferencí, ale zaznělo. Takže nezbývá, než se těšit na to, jak se firmě podaří vtěsnat se do stávajícího legislativního rámce (daného hlavně monopolem EuroTelu). Pak bude jistě zajímavé sledovat i to, jak IBM dokáže uzpůsobit stávající způsob placení za služby své globální sítě po celém světě, realizovaný prostřednictvím kreditních karet. Tento způsob je pro naše tuzemské zákazníky přeci jen poněkud nešikovný. Na druhé straně ceny za přístup k Internetu přes firmu IBM by mohly být pro uživatele velmi zajímavé. Jak bylo u zmíněného kulatého stolu uvedeno, chce být IBM lacinější než ostatní tuzemští poskytovatelé připojení k Internetu. Ti jsou zatím jen dva: akademická síť CESNET, a fima Conet. CESNET se na COMNETu neprezentoval, zato firma COnet ano. Nikoli ale pod svým původním jménem, ale se jménem novým: Internet CZ.