pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

textová forma / podoba připravovaný § 563a NOZ: • Textová forma právního jednání je zachována, je-li obsah právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. • Trvalým nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. – inspirace v § 126b BGB (x 126a BGB) – má nahradit § 1819 NOZ – synonymum pro písemnost (= písmena + identifikace, ale bez autentizace) – po připojení autentizačního prvku vznikne písemná forma – vlastnosti elektronického trvalého nosiče – omezení pro webové („internetové“) stránky (viz SD EU: Bawag PSK C-375/15)