pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

stávající judikatura ÚS • zatím jen k SOZ – I. ÚS 9/12:  KS vyhodnotil jako neplatné elektronicky (e-mailovou zprávou) učiněné odstoupení od smlouvy, jež nebylo podepsáno elektronickým podpisem + podle ÚS není v daném případě projevem zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů výkladu, jenž je v soudní praxi respektován… • stěžovatelka dovozovala z § 40 odst. 3 SOZ toliko možnost, aby byl právní úkon podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů, nikoliv ovšem nutnost.. • rozhodnutí nerozebírá, o co šlo, proč mělo být odstoupení písemné • rozhodnutí skutkově nerozebírá, zda a jak vypadalo to odstoupení – odstoupení jako samostatný dokument x nikoli = zda, kde a podle čeho hledali el.podpis – scan původně listinného odstoupení, včetně vlastnoručního podpisu x nikoli – žádný názor na to, co a jakým podpisem se musí podepsat  = nesnaží se ani naznačovat… – II. ÚS 1347/10:  ŽV pouze vyplnila webový formulář cestovní kanceláře, který však … nebyl podepsán „zaručeným elektronickým podpisem.“  Pokud má mít právní úkon písemnou formu, ať již na základě zákona nebo dle dohody účastníků, musí být „podle zákona o elektronickém podpisu elektronicky podepsán“                          (obdobně II.ÚS 2250/14 - splátkový kalendář emailem) • za řádný návrh na uzavření smlouvy bylo možné považovat až písemný návrh CK