pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

koncept portů • abstraktními transportními adresami v TCP/IP jsou tzv. porty • jde o čísla v rozsahu 16 bitů: s hodnotami od 0 do 65 535 • porty jsou všude stejné • a konkrétní entity (např. procesy) se k nich dynamicky „asociují“ (angl. bind) • princip fungování portů • odesilatel posílá svá data „na konkrétní port na konkrétním uzlu“ • adresuje ji dvojici <IP adresa> : <port> •        například: 195.113.20.128:80 • příjemcem je „ta entita, která je právě asociována s příslušným portem“ • například: s portem č.80 je asociována entita, poskytující služby WWW serveru