pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

multiplex a demultiplex • připomenutí: • na síťové vrstvě (i na vrstvě síťového rozhraní) se adresují • příjemcem či odesilatelem je uzel jako celek • na aplikační vrstvě existuje více různých entit, které mohou vystupovat v roli odesilatelů či příjemců dat • a je třeba je rozlišit • rozlišení je nutné provést na úrovni transportní vrstvy • „sloučení“ několika samostatných přenosů do jedné společné přenosové cesty • multiplex • „zpětné rozložení“ na odpovídající samostatné přenosy • demultiplex