pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

piggybacking • piggybacking: • snaha „vložit něco užitečného“ do TCP segmentu, který je přenášen „v protisměru“ • při navazování spojení: • pokud je nastaven příznak ACK, do TCP segmentu již může být vložena a přenesena první část „užitečných dat“ • při potvrzování: • potvrzení o přijetí dat lze vložit do TCP segmentu, který je přenášen „v protisměru“ s jinými „užitečnými daty“ • pokud takový segment je přenášen • otázka: jak dlouho na něj čekat?