pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

transportní vrstva TCP/IP • „staví“ na jednotné síťové vrstvě • protokol IP: nespojovaný, nespolehlivý, best effort (žádná podpora QoS) • vyšším vrstvám nabízí 2 varianty „přizpůsobení“ • 2 varianty transportních služeb • minimální změna • transportní protokol UDP • nespojovaný a nespolehlivý • stejně jako protokol IP • je to velmi jednoduchý protokol • stejně jako protokol IP • funguje stylem best effort, bez QoS • stejně jako protokol IP • nezajišťuje řízení toku ani nepředchází zahlcení • stejně jako protokol IP • přenáší data po blocích (datagramech) • stejně jako protokol IP • změnit všechno • transportní protokol TCP • spojovaný a spolehlivý • na rozdíl od protokolu IP • velmi složitý a komplexní protokol • na rozdíl od protokolu IP • funguje stylem best effort, bez QoS • stejně jako protokol IP • zajišťuje řízení toku a předchází zahlcení • na rozdíl od protokolu IP • přenáší data jako proud bytů • na rozdíl od protokolu IP