pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

TCP: Transmission Control Protocol • je velmi úspěšný a adaptivní • dobře řeší poměrně složitý problém • funguje efektivně i v sítích, které se významně liší svými vlastnostmi • např. přenosovým zpožděním • vlastnosti poskytovaných služeb • spojovaný charakter • práce stylem: navaž spojení, posílej/přijímej, ukonči spojení • "plná" spolehlivost • protokol ošetřuje chyby při přenosech, duplicity, ztráty, garantuje pořadí doručování dat • využívá kontinuální potvrzování • dvoubodové spojení • vždy jen mezi jedním příjemcem ajedním odesilatelem • nelze využít pro broadcast či multicast • TCP zajišťuje: • řízení toku • přizpůsobuje se schopnostem příjemce • ochranu před zahlcením • každou ztrátu dat interpretuje jako zahlcení  a reaguje změnou potvrzování • "stream interface„ (bytové rozhraní) • vůči vyšším vrstvám vytváří iluzi bytové roury, přijímá i vydává data po bytech, nikoli po blocích • korektní navazování a ukončování spojení • zajišťuje, že obě strany souhlasí snavázáním spojení a že nedojde kdeadlocku ani "ztrátám" pokusů onavázání spojení • zajistí, že před ukončením spojení jsou přenesena všechna odeslaná data