pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

další postup autokonfigurace • z informací/odpovědí směrovačů se koncový uzel dozví: • zda je k dispozici stavová konfigurace • zda je v síti k dispozici DHCPv6 server, který by mu přidělil konfigurační údaje • pak využije tuto možnost • nebo zda má pokračovat v bezestavové (auto)konfiguraci • jak má směrovat • uzel se dozví o existenci směrovačů a o cestách, které přes ně vedou • naplní si své vyrovnávací paměti • Destination Cache, Prefix Cache, Default Router Cache • doplní si svou směrovací tabulku • i skrze ICMPv6 zprávy Redirect • v jaké síti se nachází • dozví se (globální směrovací) síťový prefix i identifikátor podsítě (subnet ID) • a na základě toho si může sám přidělit svou globální unikátní IPv6 adresu