pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

terminologie, kompatibilita, interoperabilita • IPv6 používá poněkud odlišnou terminologii (oproti IPv4): • tomu, co IPv6 přenáší, se říká (spíše) pakety  (než datagramy) • pracuje s obecným pojmem uzel (node) • koncový uzel (IPv4: host) je uzel, který neforwarduje „cizí“ pakety • takové, které mu nejsou explicitně adresovány • směrovač je uzel, který forwarduje „cizí“ pakety • kompatibilita mezi IPv4 a IPv6 • zpětná kompatibilita: není !! • zařízení IPv4 a IPv6 nejsou schopna vzájemně komunikovat přímo • i když existují možnosti jak „vnořit“ IPv4 adresy do IPv6 adres • interoperabilita mezi IPv4 a IPv6 • je možná (ale složitá)!!!  • možné přístupy: • dual stack • každý uzel podporuje  IPv4 i IPv6 • je zapojen do sítě IPv4 i sítě IPv6 • překlad • mezi IPv4 datagramy a IPv6 pakety • tunelování • pakety IPv6 jsou vkládány do IPv4 datagramů  a přenášeny přes IPv4 síť