pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

příklad: uzel s 1 rozhraním • koncový uzel • má 1 síťovou kartu, s MAC adresou 90-E6-BA-34-2B-3C • odpovídající interface ID je 92-E6-BA-FF-FE-34-2B-3C  (92e6:baff:fe34:2b3c) • je zapojen do 2 (pod)sítí s prefixy: •  2001:0718:01e3:0801/64 a 2001:0718:01e3:0810/64 • je členem multicastové skupiny ff15::ac07 • bude mít přiřazeny (nejméně) tyto IPv6 adresy: • lokální linkovou (link-local) adresu:    fe80::92e6:baff:fe34:2b3c • skupinovou adresu („všechny uzly“ v rámci rozhraní):   ff01::1 • skupinovou adresu („všechny uzly“ v rámci sítě):   ff02::1 • skupinovou adresu (na základě členství): ff15::ac07 • skupinovou pro vyzývaný uzel (solicited node address): ff02::1:ff34:2b3c • individuální (unicast) adresu: 2001:0718:01e3:0801:92e6:baff:fe34:2b3c • individuální (unicast) adresu: 2001:0718:01e3:0810:92e6:baff:fe34:2b3c • obě přidělené automaticky • v rámci bezestavové autokonfigurace, adresa rozhraní vytvořena z MAC adresy