pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

předdefinované skupinové adresy • adresa skupiny (group ID) • pro trvalé skupiny (T=0) jsou definovány konkrétní hodnoty • některé lze kombinovat se všemi hodnotami dosahu (scope), jiné jen s některými • příklady: • ::1   všechny uzly • lze kombinovat s dosahem node-local a link-local • ::2   všechny směrovače • lze kombinovat s dosahem node-local, link-local a site-local • ::1:3  všechny DHCP servery • lze kombinovat s dosahem site-local • ::101 všechny NTP servery • lze kombinovat se všemi dosahy