pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

příznaky a dosah skupinových adres • příznaky (flags): • R: Rendezvous Point • udává, zda adresa obsahuje informace o „shromaždišti“ • P: Prefix based • udává, zda jde o skupinovou adresu vytvořenou na základě prefixu • T: Transient • udává, zda jde o trvalou (permanentní) skupinovou adresu • T=0: trvalá , definuje ji IANA/RFC • T=1: dočasná (transient) • dosah (scope), 4-bitové číslo • 1: node-local • dosahem je daný uzel • 2: link-local • dosahem je celá síť • vše, co je propojeno na linkové vrstvě • 4: admin-local • dosah musí být nastaven správcem • 5: site-local • dosahem je místo (site) • soustava sítí v daném místě • 8: organization-local • dosah musí být nastaven správcem • e: global (celý Internet)