pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

unikátní lokální adresy (ULA) • jde o: privátní IPv6 adresy pro všechny (pod)sítě v rámci místa (site) • ale současně s identifikací celého místa • proto jsou tyto lokální adresy unikátní (Unique Local Address, ULA) • začínají prefixem fc00:: /7 • každé místo může mít až 216 různých (pod)sítí • identifikátor podsítě (subnet ID) má 16 bitů • pro identifikaci místa (site) je vyhrazeno 40 bitů • ale jak se bude global ID přiřazovat? • možnosti: • náhodně: každé místo si samo a náhodně vygeneruje 40-bitový  global ID • pak eventuální kolize při „úniku“ je velmi málo pravděpodobná • prvních 8 bitů je 1111 1101  (tj. fd00::/8) • nějak systematicky: někdo bude přidělovat a dbát na unikátnost • prvních 8 bitů je 1111 1100 (tj. fc00::/8)