pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

privátní adresy v IPv6 • IPv4: určité rozsahy IP adres byly (dodatečně) vyhrazeny k použití v roli lokálních IP adres • a musí být „odděleny“ od zbytku světa (pomocí NET či firewallů) • IPv6: s privátními IP adresami počítá od začátku • a nevyžadují speciální „oddělení“ od zbytku světa (jako je NAT či firewall/proxy) • koncept privátních IPv6 adres je navíc propracovanější a „jemnější“ • počítá se: • s privátními adresami pro jednotlivé (pod)sítě • platí vždy jen uvnitř dané sítě • pro uzly, propojené na úrovni vrstvy síťového rozhraní  • pomocí přepínačů (switchů) nebo opakovačů (repeaterů) • „končí“ na nejbližším směrovači • nelze (není podle čeho) je šířit do dalších sítí • s privátními adresami pro celá místa (sites) • lze je využít ve všech (pod)sítích daného místa • ale nelze je šířit do veřejného Internetu