pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

přidělování IPv6 adres • možnost odvodit adresu rozhraní (interface ID) z HW (MAC) adresy je skutečně jen možností • nikoli povinností !!! • je určena pro situace, kdy má být celá IPv6 adresa přidělena automaticky • (principiální) možnosti přidělování (celých) IPv6 adres • statická • někdo (správce) nastaví rozhraní celou jeho IPv6 adresu • adresu rozhraní (interface ID) zde obvykle volí nezávisle na HW (MAC) adrese • bezestavová (auto)konfigurace • uzel si sám přidělí celou IPv6 adresu pro své síťové rozhraní • zde obvykle odvodí adresu rozhraní (interface ID) z HW (MAC) adresy • stavová (auto)konfigurace • uzel dostane svou IPv6 adresu přidělenu od DHCPv6 serveru • zde záleží na tom, jak postupuje DHCP server (jak generuje adresu rozhraní) • příklad: • ksi.ms.mff.cuni.cz: 2001:718:1e03:801::80   • buďto statická konfigurace, nebo přiděleno od DHCP serveru