pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

původní představa o prefixu • původně (RFC 2374) se předpokládalo, že celý (globální směrovací) prefix bude mít pevnou strukturu: • TLA je Top Level Aggregator (v praxi: RIR, např. RIPE) • NLA je Next Level Aggregator (v praxi: LIR/ISP) • důsledek: • koncoví držitelé („end sites“) by dostávali vždy jen bloky /48 • a mohli by si vytvářet 216 vlastních (pod)sítí • dnes: mohou dostávat bloky /48, /56, i bloky /64 • bloky /64 by měli dostávat jen tehdy, pokud skutečně nepotřebují více (pod)sítí • LIR/ISP by dostávali bloky /24 • dnes dostávají (napoprvé) bloky /32 • a bloky /29 mohou dostat bez nutnosti zdůvodňovat potřebu