pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

globální individuální IPv6 adresy • dnes je realita poněkud odlišná: • interface ID má stále 64 bitů • musí mít, počítají s tím mechanismy autokonfigurace • ale: rozsah prefixu a identifikátoru podsítě může být různý • koncový uživatel může dostávat (pro své místo): • blok /48 • blok /56 • blok /64 • ale jen tehdy, pokud je jisté, že nebude potřebovat žádné (pod)sítě