pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

adaptivní vs. neadaptivní směrování • neadaptivní (též: statické) směrování • nesnaží se reagovat na změny v soustavě vzájemně propojených sítí • nepotřebuje aktualizace ani spolupráci s ostatními uzly • tedy ani protokoly jako RIP, OSPF, BGP atd. • obsah směrovacích tabulek je dopředu apevně dán • je statický, nemění se v čase • výhody: • vyhovuje to zvýšeným požadavkům na bezpečnost • nelze napadnout skrze šíření aktualizací • není režie na aktualizaci • lze vyhovět i speciálním požadavkům na směrování • nevýhoda: • nereaguje na změny, pokud k nim dojde • adaptivní (dynamické) směrování • snaží se reagovat na změny • vyžaduje aktualizaci informací ostavu celé soustavy sítí • vyžaduje průběžné hledání nejkratších cest • potřebuje protokoly jako RIP, OSPF, BGP, ….. • které dynamicky aktualizují obsah směrovacích tabulek • základ jejich obsahu může být dán staticky/dopředu • nevýhoda: • vysoká režie zejména na aktualizaci informací • s velikostí soustavy sítí rychle roste • otázka škálování