pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

vývoj směrování v rámci Internetu • nejprve: „plochá“ soustava vzájemně propojených sítí • bez nějaké diferenciace, všechny sítě a směrovače jsou si rovny, všichni znají vše • poté: 2-úrovňové uspořádání • s páteřní (core) sítí a nepáteřními (non-core) sítěmi • následně (nástup komerčních páteřních sítí) • páteřních sítí je více, jsou vzájemně alternativní • jsou propojeny pomocí bodů NAP (Network Access Points) • na páteřní sítě jsou napojeny regionální sítě • a na ně zase místní sítě