pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

principy směrování (v IPv4) • princip katenetu • „svět“ je tvořen soustavou sítí, vzájemně propojených pomocí směrovačů • mezi každými dvěma sítěmi vždy existuje souvislá cesta • při směrování se hledá posloupnost přeskoků přes směrovače • hop-by-hop routing • směruje se „per hop“: v každém směrovači se rozhoduje znovu • znovu se hledá „další hop“ • nezávisle na ostatních IP datagramech • destination-based routing • směruje se (jen) na základě cílové adresy • zdrojová adresa při směrování nehraje roli • směruje se na základě příslušnosti k síti • na základě síťové části cílové IP adresy • a pouze v cílové síti se bere v úvahu také relativní část IP adresy • least-cost routing • optimální cesta se volí podle nejnižší „ceny“ • ve smyslu používané metriky • není podporováno více cest se stejnou cenou • možnost jejich současného využití