pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

protokol RIP • RIP: Routing Information Protocol (nikoli: Rest In Peace ;-) • směrovací protokol (protokol pro výměnu směrovacích informací) • fungující na principu distance vector • je velmi starý, vznikl pro potřeby malých soustav vzájemně propojených sítí • do „vzdálenosti“ (počtu přeskoků, ceny) 15 • na „vzdálenost“ má vyhrazeny pouze 4 bity: 15 možných hodnot, 16 = nekonečno • každý směrovač rozesílá svou směrovací tabulku svým přímým sousedům každých 30 sekund • na jejich port č. 520, pomocí transportního protokolu UDP • RIP je aplikační protokol • nejčastěji jej implementuje démon routed (route demon) • který „poslouchá“ na portu č. 520 • tento démon má také na starosti aktualizaci forwardovacích tabulek na síťové vrstvě