pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

připomenutí: jak je řešeno směrování? • k „logickým“ činnostem dochází na vyšších vrstvách • k hledání nejkratších cest • aplikují se algoritmy pro hledání nejkratších cest • např. Bellman-Ford, Ford-Fulkerson, ….. • výsledkem jsou naplněné směrovací tabulky • podle kterých jsou předávány „podklady“ na L3 • k aktualizaci směrovacích informací (u dynamického směrování) • používají se konkrétní „směrovací algoritmy • ve skutečnosti spíše algoritmy pro aktualizaci směrovacíchinformací • např. na principu distance-vector či link-state • na síťové vrstvě (L3) dochází pouze k samotné manipulaci k pakety či datagramy • na základě předem připravených „podkladů“ • obsažených v tzv. forwardovacích tabulkách • zjednodušená verze směrovacích tabulek, optimalizovanápro rychlost