pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

hostitelské počítače a směrování • role směrovačů a hostitelských počítačů v rámci směrování se liší • směrovače • zajištují všechny činnosti, spojené se směrováním • včetně hledání optimálních cest, aktualizací směrovacích informací atd. • hostitelské počítače • neúčastní se hledání optimálních cest ani aktualizací směrovacích informací • pouze se „chovají tak, jak jim někdo jiný řekne“ • mají směrovací (forwardovací) tabulky • a používají je při odesílání datagramů • ale samy si je neaktualizují • nepotřebují a nemají „vyšší vrstvy“, neimplementují protokoly RIP, OSPF, BGP …… • obsah směrovacích tabulek může být statický i dynamický • pokud je dynamický, o aktualizaci se starají směrovače • princip: pokud host odesílá svá data po špatné (neoptimální) cestě, nejbližšísměrovačho na to upozorní • a řekne, kudy vede „lepší“ cesta • hostitelský počítač by si podle toho měl aktualizovat svou tabulku