pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

algoritmus směrování IP protokolu • nejprve je třeba zjistit, zda jde o přímé či nepřímé doručování • v případě přímého doručování algoritmus končí • datagram je předán vrstvě síťového rozhraní (k doručení přímo cílovému uzlu) • jde o nepřímé doručování (směrování) • je nutné projít (forwardovací) tabulku a nalézt takovou položku, která určí další směr přenosu • na pořadí záleží: tabulka se prochází od větších prefixů směrem k nižším • nejprve se hledají host-specific route • pokud se najde, je datagram odeslán a algoritmus končí • pak se prohledají „běžné“ směry do koncových sítí • pokud se najde vhodný směr, datagram je odeslán a algoritmus končí • použije se implicitní cesta (default route) • pokud implicitní cesta není definována, datagram je zahozen, je odeslána ICMP zpráva (Destination Unreachable) a algoritmus končí