pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

adresování na síťové vrstvě • adresují se celé uzly (uzly jako celky) • vychází se z představy katenetového modelu • že existuje více sítí a jsou vzájemně propojeny • síťové adresy musí vyjadřovat: • příslušnost ke konkrétní sítí • relativní adresu uzlu v rámci dané sítě • proto: • síťové adresy (IP adresy) jsou 2-složkové • přesněji: • IP adresy se přidělují síťovým rozhraním • koncové uzly (hosts) mají 1 rozhraní (1 IP adresu) • směrovače mají více síťových rozhraní (a na každém 1 IP adresu) • podobně multihomed uzly • IP adresy verze 4: celkem 32 bitů • IP adresy verze 6: celkem 128 bitů