pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

překlad adres (NAT) • NAT: Network Address Translation • jde o jeden z mechanismů, které umožňují používat privátní IP adresy • ale jde o obecnější řešení, které přináší idalší výhody a možnosti využití: • „sdílení“ malého počtu veřejných IP adres větším počtem uzlů • větší volnost při přidělování IP adres ve vlastní síti • vyhnout se nutnosti přeadresování (změny IP adres) při změně ISP • snazší škálovatelnost vlastní sítě • ……. • vznikl kvůli potřebě šetřit IPv4 adresami • používá se hlavně v rámci IPv4 (NATv4) • lze jej implementovat i pro IPv6 (NATv6) • ale tam by neměl být/není tolik zapotřebí • pomáhá i v oblasti bezpečnosti • představuje určitou formu firewallu • brání nevyžádanému přístupu k uzlům „za NAT-em“ • má ale i své problémy • s dostupností uzlů „za NAT-em“ • zvyšuje složitost a spotřebu zdrojů • snižuje celkovou propustnost • často si existence NATu vynucuje dodatečná „nápravná“ řešení, která dostatečně nefungují • některé aplikace s NAT-em nefungují vůbec • takové, které pracují přímo s IP adresami • které NAT „nevidí“ a nepřekládá