pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

mechanismus CIDR • CIDR: Classless Inter-Domain Routing • využívá technik supernettingu i subnettingu • (fakticky) ruší koncept tříd (A, B a C) u IPv4 adres • proto: Classless (doslova: beztřídní …) • místo toho: • umožňuje přidělovat libovolně velké bloky IPv4 adres: tzv. CIDR bloky • ve smyslu: s libovolným nastavením předělu mezi síťovou a relativní částí adresy • umožňuje dělit větší CIDR bloky na menší (subnetting) • využívá se při přidělování IPv4 adres, umožňuje vznik hierarchie přidělovatelů • „vyšší“ dostane větší CIDR blok, který rozdělí na menší CIDR bloky a sám je přidělí  „nižším“ přidělovatelům (nebo přímo koncovým uživatelům) • umožňuje slučovat (agregovat) menší CIDR bloky do větších (supernetting) • využívá se při agregaci položek směrovacích tabulek • výrazně pomáhá s lokalizací směrovacích informací • umožňuje „ponechávat“ detailní směrovací informace jen tam, kde jsou skutečně zapotřebí, a nešířit je po celém Internetu