pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

subnetting • otázka: • co brání tomu, aby někdo dostal určitý blok IP adres a sám si ho rozdělil na menší bloky? • a tyto menší bloky přidělil různým (pod)sítím, alias: subnet-ům? • odpověď: • ostatní nebudou vědět, jak to udělal! • a nebudou vědět, kudy směrovat data k jednotlivým (pod)sítím ! • řešení: • můžete si sami rozdělit blok IP adres, podle svého uvážení – ale „zvenku“ to nesmí být vidět • z pohledu ostatních sítí to nesmí být patrné • rozdělení lze udělat jen v soustavě (pod)sítí, které má pouze 1 vstupní bod